Klart med Naturunderstödd rehabilitering i hela Skaraborg

Rörås Lantliv i Mariestad, Nästegården Energi AB i Falköping och GreveGarden NaturUnderstödd Rehabilitering AB i Lidköping är de företag som från och med 1 oktober och tre år framåt ska leverera naturundersstödd rehabilitering, s k grön rehab, till skaraborgarna.

Denna rehabiliteringsform riktar sig till personer som är sjukskrivna med stressrelaterad psykisk ohälsa, utmattningssyndrom eller psykisk ohälsa. Läkare inom sjukvården i Skaraborg, liksom Försäkringskassa m.fl. genom Samordningsförbunden, kan nu som komplement till den traditionella sjukvården remittera dessa personer till aktivitet och rehabilitering i natur- eller trädgårdsmiljö.

Målet är att de personer som deltar ska få förbättrad hälsa, funktion och livskvalitet. Rehabiliteringen ska ses som ett led i återgång i arbete eller sysselsättning.

Rörås Lantliv erbjuder rehabiliterande aktiviteter i grön miljö året runt, Nästegården och Grevegarden erbjuder, utöver detta, även stöd och behandling av legitimerad fysioterapeut och arbetsterapeut.

Västra Götalandsregionen är genom Östra hälso- och sjukvårdsnämnden, avtalspartner med de tre nu klara leverantörerna:

- Vi är glada att vi har fått avtal med tre leverantörer på plats så snabbt och att denna rehabiliteringsform har fått ökad tillgänglighet för alla Skaraborgare, säger Gunilla Druve Jansson ordförande i östra hälso- och sjukvårdsnämnden.  

Tidigare projekt i Västra Götalandsregionen visar på goda effekter av naturunderstödd rehabilitering, vad gäller minskade symtom på utbrändhet, depression, ångest samt minskad sjukskrivning och förbättrad arbetsförmåga.

Läs mer om naturundersstödd rehabilitering inom VGR:

http://www.vgregion.se/ov/grona-rehab/

Naturunderstödd rehabilitering har sitt ursprung i den s.k. Alnarpsmetoden inom SLU:

https://www.slu.se/institutioner/arbetsvetenskap-ekonomi-miljopsykologi/alnarps-rehabiliteringstradgard1/alnarps-rehabiliteringstradgard/

Kontakt östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Gunilla Druve Jansson (C) ordförande 070-799 51 83, Eva-Lott Gram (KD) 1:e vice ordförande 070-215 45 15, Susanne Larsson (S) 2:e vice ordförande 070-696 95 61, Agneta Nilsson Hörnlund, processansvarig koncernstab hälso- och sjukvård 070-548 93 09.

Om östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden är en av fem hälso- och sjukvårdsnämnder i Västra Götalandsregionen.
Nämnden företräder dig som bor i Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm,Töreboda och Vara.

Nämnden ansvarar för att göra behovsanalyser och prioriteringar. Kunskapen om vilka behov befolkningen har styr nämndens beställningar och avtal om primärvård, tandvård, sjukhusvård, folkhälsoinsatser och insatser för personer med funktionsnedsättning.

Ett viktigt uppdrag är att föra en dialog med dig som invånare för att öka förutsättningarna för demokratiskt inflytande.

www.vgregion.se/ostrahsn

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 55 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera