Klimatråd Västra Götaland uppmanar till snabbare omställning

Nybildade Klimatråd Västra Götaland träffades idag i Göteborg för att formera sig och ta nästa steg i omställningsarbetet. Nu finns en inriktning för hur de tillsammans ska arbeta för ett klimatsmart Västra Götaland.

Klimatrådets roll är att utgöra en samlande kraft och röst för kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om. Uppdraget innefattar också att synliggöra Västra Götalands klimatarbete och föra upp frågor av betydelse på nationell och internationell nivå.

Under mötet kom klimatrådet bland annat fram till att de gemensamt ska jobba för ett nationellt konsumtionsmål för klimatutsläppen och att tidigarelägga nationella järnvägssatsningar i Västra Götaland. I Västra Götaland finns redan ett unikt klimatmål om att utsläppen från västsvenskarnas konsumtion ska minska, oavsett var i världen de sker. I den nationella infrastrukturplanen saknas satsningar på till exempel ny järnväg mellan Göteborg och Borås, som är ett av Sveriges tyngsta pendelstråk.

Klimatråd Västra Götaland samlar ledare från bland annat näringsliv, akademi, kommuner och intresseorganisationer. Landshövding Anders Danielsson och regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson leder arbetet.

Klimatrådet gick också ut med en gemensam debattartikel i GT idag

Medverkande i Klimatråd Västra Götaland

Kontakt

Gerda Roupe
Regionutvecklare, Västra Götalandsregionen
0762-343299
gerda.roupe@vgregion.se

Svante Sjöstedt
Klimatstrateg, Länsstyrelsen i Västra Götalands län
0702-628422
svante.sjostedt@lansstyrelsen.se

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 55 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera