Medlemskap i Svenska cykelstäder ska öka påverkansmöjligheter nationellt

Västra Götalandsregionen går med i föreningen Svenska cykelstäder. Nätverket arbetar strategiskt med kunskapsutbyte, samverkan och opinionsbildning för att öka vardagscyklandet.
– Vi ser fram emot ett närmare samarbete med aktörer som är ledande inom cykelutvecklingen i Sverige, säger Sara Persson på Västra Götalandsregionen.

Föreningen Svenska cykelstäder vill öka andelen cykelresor genom göra det enklare, roligare och säkrare att cykla i Sverige och höja cyklingens status på kommunal, regional och nationell nivå. Den gemensamma visionen för Svenska cykelstäder är att 50 procent av alla resor som är kortare än 5 km ska ske med cykel.

– Föreningen är en bra plattform för Västra Götalandsregionen att bidra till och ta emot kunskapsutveckling inom området från, säger regionutvecklaren Sara Persson på Västra Götalandsregionen, som arbetar med satsningen Hållbart resande väst.

Västra Götalandsregionen arbetar aktivt med att öka andelen hållbara resor i Västsverige genom kompetens- och projektplattformen Hållbart resande väst. Västra Götalandsregionen har en regional cykelstrategi och fler kommuner tar fram kommunala cykelstrategier.

Ökad nationell påverkansmöjlighet

Svenska Cykelstäder representerar svensk best-practice i politiskt påverkansarbete, och ses som en seriös aktör av regeringen, som numer nämner föreningen i Nationella Cykelstrategin och i flera regeringsuppdrag kopplat till den. Föreningen har ett bra samarbete med Riksdagens Cykelnätverk och medlemmar brukar bjudas in till riksdagen regelbundet. De anordnar aktiviteter och skriver debattartiklar.

Region Uppsala och Region Skåne har nyligen gått med och flera regioner i Sverige har visat intresse för föreningen. Samverkan och kunskapsutbyte med övriga Sverige ska bidra i arbetet med öka andelen hållbara resor i Västra Götalandsregionen:

– De personliga kontakterna är ett stort värde. Det kommer ge oss stora möjligheter för samverkan inom olika cykelrelaterade aktiviteter på ett sätt som vi inte kan göra idag, säger regionutvecklaren Sara Persson på Västra Götalandsregionen, som arbetar med satsningen Hållbart resande väst.

Kort om medlemskapet

  • Att vara medlem i Cykelstäderna är en kvalitetsmarkör på höga ambitioner inom cykling. Som medlem får man marknadsföra sig som det, och använda Svenska Cykelstäders logga.

  • Föreningen representerar svensk best-practice i politiskt påverkansarbete, och ses som en seriös aktör av regeringen, som numer nämner föreningen i Nationella Cykelstrategin.

  • Föreningen har ett bra samarbete med Riksdagens cykelnätverk och medlemmar bjuds in till riksdagen regelbundet.

Kontakt

Sara Persson, regionutvecklare Västra Götalandsregionen och Hållbart resande väst

0700 82 58 08

sara.c.persson@vgregion.se

Hållbart resande väst är en kompetens- och projektplattform för hållbart resande. Västra Götalandsregionen vill tillsammans med Region Halland, kommuner, Västtrafik, Hallandstrafiken med flera öka andelen hållbara resor i Västsverige. Hållbart resande väst fungerar som stöd och kunskapskälla inom hållbart resande för kommuner i Västsverige.

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 55 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

De personliga kontakterna är ett stort värde. Det kommer ge oss stora möjligheter för samverkan inom olika cykelrelaterade aktiviteter på ett sätt som vi inte kan göra idag
Sara Persson, regionutvecklare på Västra Götalandsregionen