Ny satsning för integration av ensamkommande nyanlända flickor

Antalet ensamkommande nyanlända flickor har ökat och det saknas idag ett anpassat mottagande för just flickor. I Trollhättan finns projektet "Integrera mera - ensamkommande nyanlända flickor" som ser till att flickorna genom olika fritidsaktiviteter inkluderas och integreras i samhället. Folkhälsokommittén i Västra Götalandsregionen har uppmärksammat projektet och beviljar nu stöd för deras fortsatta arbete.

Antalet ensamkommande flickor har ökat. År 2012 var andelen flickor, bland de ensamkommande barnen, 16 procent. Efter de fem första månaderna 2017 är nu samma siffra uppe i 23 procent. Mottagandet har på många håll i utformats för pojkar, med särskilda boenden och anpassade fritidsaktiviteter, men det saknas idag ett anpassat mottagande för flickor. Socialstyrelsen har gjort en analys som visar att de ensamkommande flickornas situation behöver uppmärksammas mer. Här kommer projekt i Trollhättan "Integrera mera - ensamkommande nyanlända flickor”, in i bilden som i veckan beviljades projektstöd från Folkhälsokommittén i Västra Götalandsregionen.

– Vi kommer att anordna studiebesök, läger och prova-på verksamhet inom föreningslivet. Flickorna kommer också att få besök av olika samhällsaktörer såsom ungdomsmottagning, polismyndighet och olika aktörer inom hälso- och sjukvården, säger Karin Jacobsson-Mauritzson, projektledare för Integrera mera.

Projektet ”Integrera mer – ensamkommande nyanlända flickor” vänder sig till ensamkommande flickor från Somalia, Syrien och Afghanistan i åldrarna 13 – 17 år, som bor i familjehem i Trollhättan. Syftet med projektet är att flickorna ska inkluderas och integreras i samhället. Flickorna får bland annat möjlighet att delta i fritidsaktiviteter och har tillgång till ett dialogforum där de kan diskutera ämnen som normer och värderingar, genus, könsroller, egenmakt och språkträning etc. Projektet ska också skapa förutsättningar för att flickorna klarar av sin skolgång, läxhjälp är en form av stöd.

Folkhälsokommittén i Västra Götalandsregionen beviljar 174 000 kronor för första året i projektet. Genom projektet kan Trollhättans stad bidra till kunskaps- och erfarenhetsspridning till övriga kommuner och därmed bidra till att skapa förutsättningar för jämlik och jämställd hälsa för unga ensamkommande nyanlända flickor. 

Kontaktperson för frågor

Karin Jacobsson Mauritzson
karin.jacobsson-mauritzson@trollhattan.se
Tel: 070-328 32 49

Västra Götalandsregionens Folkhälsokommitté

Folkhälsokommitténs uppdrag är att vara initiativtagare, förslagsställare, remissorgan och rådgivare när det gäller folkhälsofrågor i Västra Götalandsregionen. Tillsammans med företrädare för verksamheter inom Västra Götalandsregionen, kommuner, myndigheter och frivilligorganisationer ska kommittén utveckla metoder för folkhälsoarbetet, följa upp folkhälsoinsatser och sprida erfarenheter.

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 55 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi kommer att anordna studiebesök, läger och prova-på verksamhet inom föreningslivet. Flickorna kommer också att få besök av olika samhällsaktörer såsom ungdomsmottagning, polismyndighet och olika aktörer inom hälso- och sjukvården
Karin Jacobsson-Mauritzson, projektledare för Integrera mera