Ökad satsning på barn- och cancersjukvården vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd tillför 2017 medel till barn- och cancersjukvården vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

SU har upprättat en plan för satsningen inom barn- och cancersjukvården. Det innebär bland annat förstärkning av barnonkologin genom fler vårdplatser.

Satsningen innebär en ökad kostnad på 27 miljoner kronor varav Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd skjuter till 20 miljoner och resten förväntas komma från hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Kontakt:
Johan Fält, ordförande Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Telefon mobil: 0709-960 300, E-post: johan@felt.se

Manijeh  Mehdiyar, 1 v ordförande Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Telefon mobil: 0722-50 54 54
E-post: manijeh.mehdiyar@gmail.com


Ann-Christine Andersson, 2 v ordförande Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
E-post: ann-christine.c.andersson@vgregion.se

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 55 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera