Personalutskottet beslutade om riktlinjer för lönepolitiken

Utbildning ska löna sig, oskäliga löneskillnader inom sjukvården ska utjämnas och lönerna för sjukvårdspersonal som jobbar helger och nätter ska prioriteras. Nu har Västra Götalandsregionens personalutskott beslutat om riktlinjer för lönepolitiken 2017-2019.

Västra Götalandsregionen vill kunna utveckla sin personal och anställa nya medarbetare med rätt kompetens. Att ha riktlinjer för lönepolitiken som hela organisationen följer är en del i att rekrytera och behålla personal.  Som Sveriges största arbetsgivare vill VGR att personalen ska ha samma möjligheter var de än jobbar i organisationen.

Under den kommande perioden ska särskilt vissa grupper prioriteras. Det handlar bland annat om sjukvårdspersonal som jobbar helger och nätter.

–Hälso- och sjukvården är en verksamhet som pågår dygnet runt alla veckans dagar året om. Att vi har personal som täcker det behovet är avgörande för att verksamheten ska fungera, säger personalutskottets ordförande Gunilla Levén (M).

Kvinnodominerade yrkesgrupper med högskoleutbildning i vården är också en grupp där VGR sedan några år arbetar med att komma tillrätta med oskäliga löneskillnader. Här görs också det kommande året en extra satsning på 50 miljoner kronor. 

Kontakpersoner:

Gunilla Levén (M), ordf personalutskottet 0703-05 32 02. Marina Olsson, personaldirektör 0706-30 58 57.
Kommunikatör: Bettina Axelsson 0700-20 79 63.

Om personalutskottet

Personalutskottet är ett utskott till regionstyrelsen och svarar för långsiktiga regionövergripande arbetsgivarfrågor, det vill säga inriktning på regionens personalpolitik inklusive arbetsmiljö- och lönepolitik, arbetsmarknadsfrågor, omställningsfrågor samt framtida utvecklingsfrågor inom kompetensområdet.

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 55 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera