Personalutskottet utreder bemanningspool

Vid Västra Götalandsregionens (VGR) personalutskotts sammanträde den 15 juni beslutade utskottet bland annat om att avsätta 400 000 kronor för att utreda skapandet av en bemanningspool.

De 400 000 kronorna som nu avsätts tillhör ett av delprojekten i ”Oberoende av inhyrd personal” och kommer att användas till att utreda förutsättningarna för en regionövergripande bemanningspool för VGR lik Bemanningsservice vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den initiala inriktningen på yrkeskategorier i poolen är vissa specialistläkare och vissa sjuksköterskegrupper. Bemanningspoolen ska vara förvaltningsöverskridande. Medlen avsätts ur personalpolitiska anslaget under 2017.

Kontaktpersoner:

Gunilla Levén (M), ordförande personalutskottet, 0703-05 32 02
Eva Johansson, enhetschef arbetsvillkor HR, 0708-55 24 46
Thomas Schulz, kommunikatör, 0700-20 79 72

Om personalutskottet

Personalutskottet är ett utskott till regionstyrelsen och svarar för långsiktiga regionövergripande arbetsgivarfrågor, det vill säga inriktning på regionens personalpolitik inklusive arbetsmiljö- och lönepolitik, arbetsmarknadsfrågor, omställningsfrågor samt framtida utvecklingsfrågor inom kompetensområdet.

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 53 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera

Dokument & länkar