Presskonferens: Brister i vårdens kommunikation – och så berörs patienterna av den nya lagen

Välkommen till presskonferens Patientnämndernas Årsredovisning 2017. Vi kommer att redogöra för hur vården brister i sin kommunikation både med och om patienter. Samt förklara vad ny lag 2018 innebär för patienterna.

Presskonferens hålls på två platser i Västra Götaland. Vid respektive sammankomst presenteras patientnämndernas årsredovisning samt nämndspecifika iakttagelser. Därutöver kommer den nya lagen och dess betydelse för patienterna att belysas.

 • Norra patientnämnden, patientnämnden Göteborg och södra patientnämnden bjuder in till presskonferens
  Tid: Måndag 5 feb kl. 10.00
  Plats: Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg. Konferensrum Framtiden.
  Kontakt: Christer Nilsson, ordf. norra patientnämnden, 0706-58 30 31
  Carina Liljesand, ordf. patientnämnden Göteborg, 0707-61 28 01
  Valéria Kant, ordf. södra patientnämnden, 0702-41 62 68
   
 • Västra patientnämnden är nåbar samma dag
  Kontakt:
  David Josefsson, ordf. västra patientnämnden, 0725-22 89 31
   
 • Östra patientnämnden bjuder in till presskonferens
  Tid:
  Tisdag 6 februari kl. 10.00
  Plats: Regionens Hus, Hertig Johans gata 6, Skövde. Konferensrum Tallen.
  Kontakt: Karin Olofsson, ordf. östra patientnämnden, 0702-22 33 23

Årsredovisningen publiceras på patientnämndernas webbplats den 5 jan 2018 klockan 13.00.

Patientnämnden ska opartiskt utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa patienter, samt bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Besök oss på www.vgregion.se/patientnamnden

Övergripande verksamhetsfrågor

Politiker för respektive patientnämnder besvarar nämndspecifika frågor. För frågor av övergripande karaktär, kontakta patientnämndernas förvaltningschef Yvonne Tellskog, 010-441 04 95.

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 55 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera

Media

Media