Presskonferens efter hälso- och sjukvårdsstyrelsen 21 juni

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen sammanträder onsdagen den 21 juni. Efter sammanträdet hälsas media välkomna till en presskonferens.

Tid: Kl 15:00

Plats: Residenset i Vänersborg, lokal Dalsland

Har du inte möjlighet att delta på presskonferensen på plats i Vänersborg är du välkommen till Regionens Hus i Skövde eller Regionens Hus i Borås och medverka via videokonferens.

 

 

Kontakt: Åsa Elofsson, kommunikatör, 0708-801619

Om hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsstyrelse har ett övergripande ansvar för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården och tandvården i Västra Götaland. Styrelsen ansvarar för strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor ur ett befolknings- och regionövergripande systemperspektiv. Styrelsens uppgifter innefattar bland annat ansvar för invånarnas tillgång till vård och för sjukvårdens innehåll, kvalitet och tillgänglighet.

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 55 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera