Pressmeddelande från Smittskydd Västra Götaland 180518

Utredning av Listeriautbrott med sju fall i Västra Götaland visar koppling till kylda enportionsrätter från lokal matproducent.

Smittskydd Västra Götaland har under våren utrett fall av Listeria, där sex av dem säkert kan kopplas till samma utbrott och där ytterligare ett är starkt misstänkt. Utbrottet är begränsat till Västra Götaland.

De drabbade är alla äldre eller har bakomliggande sjukdomar. Flera dödsfall har förekommit, men orsakssamband är svårbedömt, eftersom de drabbade hade underliggande sjukdomar. En omfattande utredning har genomförts tillsammans med flera lokala kommunala myndigheter, Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket. Man finner en tydlig koppling till enportionsmat från Food Company i Lidköping AB. Vid provtagning påvisas samma listeriatyp från mat och hos de sjuka.

Producenten har återkallat produkterna från marknaden, men det finns risk att konsumenter kan ha produkter kvar i kylskåp och frysboxar. Se hemsida för Food Company i Lidköping AB och Lidköpings kommun för närmare information om produkter. Eftersom det första fallet insjuknade redan i mitten av februari kan smitta i maten ha förekommit redan från januari. Se vidare på Livsmedelsverkets råd till gravida, äldre och personer med nedsatt immunförsvar.

 

Fakta om Listeria

  • Listeria är en bakterie som är vanlig i vår miljö, bland annat i vatten och jord. Både människor och djur kan bära på bakterien utan att vara sjuka. Det är oftast personer med ett nedsatt immunförsvar som kan bli allvarligt sjuka och drabbas av blodförgiftning eller hjärnhinneinflammation.
  • Man smittas vanligen via mat som innehåller bakterien. Tiden mellan födointag och sjukdom kan vara mycket lång. Därför kan det vara svårt att hitta det sjukdomsorsakande födoämnet.
  • Symtomgivande infektion hos människa är ovanligt. Med tanke på att de flesta av oss sannolikt fått i oss stora mängder listeriabakterier genom åren utan att bli sjuka, bör bakterien kanske egentligen ses som förhållandevis ofarlig för de flesta av oss. Den kan dock vara farlig för människor med nedsatt immunförsvar, bland annat gravida kvinnor, svårt sjuka och äldre personer.

Sjukdomsinformation på Folkhälsomyndighetens webbplats.

 

Vid pressfrågor kontakta:
Eva Lindhusen Lindhé, bitr. smittskyddsläkare i Västra Götaland Tel: 010-441 24 24
E-post: eva.lindhusen@vgregion.se

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 55 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera

Dokument & länkar