Pressmeddelande östra hälso- och sjukvårdsnämnden

2018-02-05

Årsredovisning för 2017 för östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden har idag beslutat om årsredovisning för 2017. Resultatet innebär ett överskott på 4,9 miljoner kronor.

Bedömningsbilar på plats vid Skaraborgs sjukhus

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden tilldelar Skaraborgs Sjukhus fem miljoner extra för om inrättande av bedömningsbilar och personal.

Under senare år har Skaraborgs Sjukhus haft en utveckling mot att fler och fler uppdrag med akutambulans, riktar sig till patienter vars vårdbehov inte nödvändigtvis kräver akutambulansernas insatser. Uppdragen är tidskrävande och påverkar tillgängligheten för patienter med faktiska akuta vårdbehov. För att kunna möta upp behovet och på samma gång upprätthålla en god tillgänglighet på akutmottagningarna, föreslås inrättande av två bedömningsbilar med tillhörande kompetens. Akutambulanserna ska göra en första bedömning av patientens vårdbehov, främst under jourtid.

Riktat statsbidrag om 2,9 miljoner kronor till vårdcentraler

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att fördela ut 2,9 miljoner kronor till vårdcentralerna i Skaraborg under 2018.

Samtliga vårdcentraler har getts möjlighet att inkomma med projektansökningar om projekt som syftar till att utföra riktade insatser för att möta behovet för asylsökande och nyanlända, och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

Kontakt östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Gunilla Druve Jansson (C) ordförande 070-799 51 83, Eva-Lott Gram (KD) 1:e vice ordförande 070-215 45 15, Susanne Larsson (S) 2:e vice ordförande 070-696 95 61, Agneta Nilsson Hörnlund, processansvarig koncernstab hälso- och sjukvård 070-548 93 09.

Om östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden är en av fem hälso- och sjukvårdsnämnder i Västra Götalandsregionen.
Nämnden företräder dig som bor i Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm,Töreboda och Vara.

Nämnden ansvarar för att göra behovsanalyser och prioriteringar. Kunskapen om vilka behov befolkningen har styr nämndens beställningar och avtal om primärvård, tandvård, sjukhusvård, folkhälsoinsatser och insatser för personer med funktionsnedsättning.

Ett viktigt uppdrag är att föra en dialog med dig som invånare för att öka förutsättningarna för demokratiskt inflytande.

www.vgregion.se/ostrahsn

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 55 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera