Pressmeddelande östra hälso- och sjukvårdsnämnden 2018-05-31

Naturunderstödd rehabilitering i Skaraborg

I november 2017 beslutade Östra hälso- och sjukvårdsnämnden att upphandla naturunderstödd rehabilitering, en rehabiliteringsform som riktar sig till personer med stressrelaterad psykisk ohälsa. I Skaraborg har denna rehabiliteringsform erbjudits under 2016–2017 och görs nu permanent genom en upphandling som beräknas vara klar redan till hösten.

- Vi vill kunna erbjuda målgruppen ett komplement till den traditionella sjukvården och hoppas därför att vi får in många anbud för naturbaserad rehabilitering eller ”grön rehab” som den förenklat brukar kallas, säger östra hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Gunilla Druve Jansson.

- För att underlätta anbudsprocessen för dem som är intresserad av att starta den här typen av verksamhet genomför vi ett informationsmöte den 13 juni vid Regionens hus i Skövde. Syftet med mötet är att gå igenom vad som är viktigt att tänka på när man lägger anbud, hur upphandling fungerar och ge en kort information om lagen om offentlig upphandling avslutar Gunilla.  

Tidigare projekt i Västra Götalandsregionen visar på goda effekter av naturunderstödd rehabilitering, vad gäller minskade symtom på utbrändhet, depression, ångest samt minskad sjukskrivning och förbättrad arbetsförmåga.

Läs mer om naturundersstödd rehabilitering inom VGR:

http://www.vgregion.se/ov/grona-rehab/

Naturunderstödd rehabilitering har sitt ursprung i den s.k. Alnarpsmetoden inom SLU:

https://www.slu.se/institutioner/arbetsvetenskap-ekonomi-miljopsykologi/alnarps-rehabiliteringstradgard1/alnarps-rehabiliteringstradgard/

Kontakt östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Gunilla Druve Jansson (C) ordförande 070-799 51 83, Eva-Lott Gram (KD) 1:e vice ordförande 070-215 45 15, Susanne Larsson (S) 2:e vice ordförande 070-696 95 61, Agneta Nilsson Hörnlund, processansvarig koncernstab hälso- och sjukvård 070-548 93 09.

Om östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden är en av fem hälso- och sjukvårdsnämnder i Västra Götalandsregionen.
Nämnden företräder dig som bor i Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm,Töreboda och Vara.

Nämnden ansvarar för att göra behovsanalyser och prioriteringar. Kunskapen om vilka behov befolkningen har styr nämndens beställningar och avtal om primärvård, tandvård, sjukhusvård, folkhälsoinsatser och insatser för personer med funktionsnedsättning.

Ett viktigt uppdrag är att föra en dialog med dig som invånare för att öka förutsättningarna för demokratiskt inflytande.

www.vgregion.se/ostrahsn

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 55 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera