Rättelse i pressmeddelande från östra hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-05-18

I gårdagens pressmeddelande från östra hälso- och sjukvårdsnämnden angavs felaktigt att Gullspångs kommun beviljats medel för integrationsprojekt.

 

De kommuner som beviljats medel från östra hälso- och sjukvårdsnämnden inom ramen för fokhälsoarbetet, med temat social hållbarhet och psykisk hälsa med målgrupp barn och ungdomar är:

Karlsborgs kommun

  • Fortsatt samverkan för social hållbarhet med fokus på barn och ungdomar
  • Att utforma goda elevhälsoinsatser för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa, tillsammans med eleverna

Götene kommun: Kuratorn flyttar in på ungdomsgårdarna i kommunen

Skara kommun: Folkhälsomedel för utvecklingsarbete inom området social hållbarhet

Kontakt östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Gunilla Druve Jansson (C) ordförande 070-799 51 83, Eva-Lott Gram (KD) 1:e vice ordförande 070-215 45 15, Susanne Larsson (S) 2:e vice ordförande 070-696 95 61, Agneta Nilsson Hörnlund, processledare koncernstab hälso- och sjukvård 070-548 93 09

Om östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden är en av fem hälso- och sjukvårdsnämnder i Västra Götalandsregionen.
Nämnden företräder dig som bor i Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm,Töreboda och Vara.

Nämnden ansvarar för att göra behovsanalyser och prioriteringar. Kunskapen om vilka behov befolkningen har styr nämndens beställningar och avtal om primärvård, tandvård, sjukhusvård, folkhälsoinsatser och insatser för personer med funktionsnedsättning.

Ett viktigt uppdrag är att föra en dialog med dig som invånare för att öka förutsättningarna för demokratiskt inflytande.

www.vgregion.se/ostrahsn

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 55 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera