Regeringen föreslår satsning på hållbara textilier – miljöministern besöker Borås

Västra Götalandsregionen är värd för miljöminister Karolina Skogs besök som äger rum på Textile Fashion Center i Borås 8 november. Regionutvecklingsnämndens ordförande Birgitta Losman är på plats för att presentera den starka innovationsmiljö som Västra Götaland och Borås har att erbjuda för framtidens hållbara textil- och modebransch.

- Vi har målmedvetet och under en lång tid satsat på kunskapsintensiv produktutveckling och cirkulära affärsmodeller inom textil och modebranschen i Västra Götaland. För utvecklingen av en hållbar och konkurrenskraftig svensk textilindustri bör satsningar från nationellt håll landa i Sveriges textila centra Borås, menar Birgitta Losman, regionutvecklingsnämndens ordförande i Västra Götalandsregionen. 

Regeringen föreslår i budget 2018 en satsning på hållbara textilier bl.a. genom en samverkansarena, hållbara affärsmodeller och information till konsumenter för en mer hållbar konsumtion av textilier samt en ökad återanvändning. Och idag meddelade regeringen dessutom att ett nationellt kemikaliecentrum ska inrättas i Borås. Det ska stötta företag och organisationer som vill fasa ut skadliga kemikalier från sina produkter.

- Vi vill samma sak för utvecklingen av framtidens hållbara textil- och modebransch från nationellt håll och regionalt i Västra Götaland. Och då måste också de offentliga satsningarna från den regionala och nationella nivån stärka varandra, för att vi ska få ut störst möjliga nytta av våra gemensamma resurser, menar Birgitta Losman.

I en skrivelse nyligen till Miljödepartementet lyfter Västra Götalandsregionen fram vikten av att både textil och mode inkluderas i satsningen och att den bidrar till ett konkret förändringsarbete hos företag, offentlig sektor och konsumenter i övergången till en giftfri, cirkulär och biobaserad ekonomi. Borås erbjuder också det som Västra Götalandsregionen menar borde vara avgörande för lokaliseringen av en nationell satsning - en kritisk massa av innovativa textilföretag och FoU- och utbildningsaktörer i samverkan.

Fakta Västra Götalandsregionens satsning på en hållbar textil och modebransch

  • Västra Götalandsregionens program för cirkulärt mode och hållbara miljöer syftar till att Västsverige ska bli en innovativ arena för cirkulär ekonomi inom textil och inredningsbranschen.

  • Exempel på projekt som beviljats medel är Re:textile som arbetar med design för re:design samt Nontoxtex som har fokus på skadliga kemikalier inom textilier barnmiljöer. Dessa har en budget om 5,7 miljoner.

  • Västra Götalandsregionen bidrar med infrastruktursatsningar på tex Science Park, inkubator och till innovationsmiljön Smart Textiles.

  • Dessutom satsas utvecklingsmedel på projekt, tex insatser för små och medelstora företag och/eller kulturella och kreativa näringar.

 

Kontakt

Birgitta Losman, ordförande regionutvecklingsnämnden Västra Götalandsregionen
0703-67 95 80

Birgitta Nilsson, regionutvecklare cirkulärt mode och hållbara miljöer, Västra Götalandsregionen
070 - 338 50 75

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 55 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi har målmedvetet och under en lång tid satsat på kunskapsintensiv produktutveckling och cirkulära affärsmodeller inom textil och modebranschen i Västra Götaland. För utvecklingen av en hållbar och konkurrenskraftig svensk textilindustri bör satsningar från nationellt håll landa i Sveriges textila centra Borås.
Birgitta Losman, regionutvecklingsnämndens ordförande i Västra Götalandsregionen
Vi vill samma sak för utvecklingen av framtidens hållbara textil- och modebransch från nationellt håll och regionalt i Västra Götaland. Och då måste också de offentliga satsningarna från den regionala och nationella nivån stärka varandra, för att vi ska få ut störst möjliga nytta av våra gemensamma resurser.
Birgitta Losman