Regionfullmäktige 11 oktober

Vid Regionfullmäktiges sammanträde den 11 oktober i Vänersborg beslutades bland annat om en ny miljöplan för Västra Götalandsregionens verksamheter 2017-2020, en ny policy för inköp och en avveckling av Samrehab Mark- Svenljunga. I anslutning till sammanträdet delades även Västra Götalandsregionens parasportstipendium på 150 000 kronor ut till sex mottagare.

Beslut från mötet går att läsa här:

http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Politik/Regionfullmaktige/Tidigare-fullmaktigesammantraden/2016-09-20_Fullmaktiges-dagordning-och-beslut1/

Under dagen gick mötet att följa via webbradio, närradio och webb-tv. Se mötet i repris på Västra Götalandsregionens hemsida .

Regionfullmäktige sammanträder nästa gång den 29 november i Vänersborg. 

 

Kontakt

Ordförande: Joakim Larsson, 070-340 83 89, joakim.larsson@vgregion.se.
Vice ordförande: Per Tenggren, 0700-82 55 77, per.tenggren@vgregion.se
2:e vice ordförande: Magnus Berntsson, 0707-14 47, magnus.berntsson@vgregion.se;

Kommunikatörer: Presstjänsten Marianne E Berggren, 0700-82 23 45

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 55 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se