Regionfullmäktiges ordförande Magnus Berntsson möter EU-kommissionär ansvarig för regionalpolitik Corina Cretu

Vad ska hända med EU:s stöd till regioner och städer i framtiden? Den frågan kommer Västra Götalandsregionens regionfullmäktigeordförande Magnus Berntsson (KD) diskutera med Corina Cretu, ansvarig kommissionär för regionpolitik vid ett enskilt möte i morgon, 26/9. Cretu har bett om mötet då Berntsson nyligen tillträtt som ordförande för Europas största regionorganisation, Assembly of European Regions (AER). AER driver tillsammans med regionkommittén och flera andra organisationer som samlar lokala aktörer frågan om fortsatt starkt stöd till samtliga regioner i EU när EU:s långtidsbudget nu ska revideras. 

– Det finns många frågetecken kring EU:s framtida budget. Delvis på grund av den inkomstförlust som Brexit innebär. Men det råder också delade meningar om vad EU-länderna ska samarbete kring. Betalningsviljan tryter på flera håll, säger Magnus Berntsson.

Oavsett hur EU:s budget kommer se ut framöver, är regionerna i medlemsländerna överens om att EU-stödet till regional utveckling måste fortsätta. Regionalpolitiken har utvecklats från att tidigare vara kompensatorisk till att bli en strategisk investeringspolitik.

– Bara i Västra Götaland och Halland får vi en och en halv miljard från europeiska struktur- och investeringsfonder under innevarande programperiod. Då är inte jordbruk- och landsbygdsutveckling eller det gränsöverskridande samarbetet inräknat. Det är viktigt att stödet även fortsättningsvis fortsätter betalas ut till alla regioner, även de med en stark tillväxt, säger Magnus Berntsson.

Flera medlemsländer, däribland Sverige, förespråkar en större centralisering av struktur- och investeringsfonderna.

– Det är angeläget att lokal och regional nivå är med tillsammans med nationell och europeisk nivå och styr genomförandet av EU:s budget. Kunskapen om de lokala behoven och aktörerna är avgörande för framgångsrika utvecklingsinsatser, tillägger Magnus Berntsson. 

Magnus Berntsson
Tel: 070-7144739

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 55 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera

Citat

Det finns många frågetecken kring EU:s framtida budget. Delvis på grund av den inkomstförlust som Brexit innebär. Men det råder också delade meningar om vad EU-länderna ska samarbete kring. Betalningsviljan tryter på flera håll
Magnus Berntsson
Bara i Västra Götaland och Halland får vi en och en halv miljard från europeiska struktur- och investeringsfonder under innevarande programperiod. Då är inte jordbruk- och landsbygdsutveckling eller det gränsöverskridande samarbetet inräknat. Det är viktigt att stödet även fortsättningsvis fortsätter betalas ut till alla regioner, även de med en stark tillväxt
Magnus Berntsson
Det är angeläget att lokal och regional nivå är med tillsammans med nationell och europeisk nivå och styr genomförandet av EU:s budget. Kunskapen om de lokala behoven och aktörerna är avgörande för framgångsrika utvecklingsinsatser
Magnus Berntsson