Satsning på höjd informationssäkerhet i kommunerna i Västra Götaland

Digitalisering bidrar till en modern och samverkande offentlig sektor. Men den digitala utvecklingen ställer också höga krav på informationssäkerhet. Därför satsar nu Västra Götalandsregionen på att stärka arbetet för ökad informationssäkerhet inom kommunerna i Västra Götaland.

Regionutvecklingsnämnden i Västra Götaland tog idag beslut om Informationssäkerhetsprogram 2020 och avsätter 9 mkr närmsta åren för att möta upp de ökade kraven på informationssäkerhet inom offentlig sektor.

- För att kunna öppna upp och göra information tillgänglig för innovation och utveckling av nya tjänster är god informationssäkerhet centralt. Vi behöver dessutom förbättra vår beredskap för olika typer av hot som vi sett exempel på de sista åren, både nationellt och internationellt. Genom den här satsningen förstärker vi vårt samarbete med kommunerna i Västra Götaland, för att tillsammans öka tilliten till vår hantering av offentlig information, säger Birgitta Losman, regionutvecklingsnämndens ordförande i Västra Götalandsregionen.

Kommunerna i Västra Götaland samarbetar sedan många år kring verksamhetsutveckling med stöd av IT. Men för att fullt ut kunna tillvarata digitaliseringens möjligheter krävs att samtliga kommuner svarar upp mot grundläggande krav på informationssäkerhet, vilket idag är svårt för kommunerna.

- Genom digitalisering ges stora möjligheter att utveckla dialogen med invånare, egen verksamhet samt andra aktörer. För att kunna nyttja kraften i digitaliseringen krävs att kommunerna motsvarar ett antal grundläggande förutsättningar, förutsättningar som kommunerna idag har svårt att svara upp mot. Genom Informationssäkerhetsprogram 2020 har vi goda möjligheter att förbättra vår kunskap inom informationssäkerhet och lägga en stabil grund för vårt fortsatta utvecklingsarbete, säger Karl Fors, länssamordnare för digitalisering på VästKom.
 

Fakta om Informationssäkerhetsprogram 2020

Programmet är indelat i sex olika områden. Kommunerna kan ansöka om stöd för utvecklingsprojekt utifrån sina egna behov. Kommunerna förutsätts finansiera en lika stor del för att erhålla medfinansieringen från Västra Götalandsregionen. Framtaget material ska också göras tillgängligt för Västra Götalandsregionens egna verksamheter och det privata näringslivet. Strukturen på arbetet kommer att följa de metodstöd och rekommendationer som är framtagna av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
 

Kontakt

Birgitta Losman, ordförande regionutvecklingsnämnden Västra Götalandsregionen, tel: 0703-67 95 80

Tore Johnsson, samordnare för Digital agenda i Västra Götaland, Västra Götalandsregionen, tel: 070-602 20 90, e-post: tore.johnsson@vgregion.se

Karl Fors, länssamordnare VästKom, tel: 072-566 30 70, e-post: karl.fors@vastkom.se

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 53 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera

Citat

För att kunna öppna upp och göra information tillgänglig för innovation och utveckling av nya tjänster är god informationssäkerhet centralt. Genom den här satsningen förstärker vi vårt samarbete med kommunerna i Västra Götaland, för att tillsammans öka tilliten till vår hantering av offentlig information.
Birgitta Losman, regionutvecklingsnämndens ordförande i Västra Götalandsregionen.