Skjutsgruppen och Västra Götalandsregionen gör en app för samåkning

Den ideella samåkningsrörelsen Skjutsgruppen firar tio år och tar tillsammans med Västra Götalandsregionen fram en app för att öka andelen privatpersoner som samåker i både Västsverige och i Sverige i stort. Samarbetet sker inom överenskommelsen mellan den sociala ekonomin och Västra Götalandsregionen. Den sociala ekonomins mål är att ta tillvara invånarnas och samhällets intressen utan att fokusera på ekonomisk vinst.

- Det känns otroligt roligt att samarbeta med en ideellt driven och idéburen rörelse som Skjutsgruppen, säger Karin Ryberg på Hållbart resande väst och avdelningen för kollektivtrafik och infrastruktur hos Västra Götalandsregionen och fortsätter:

- Just inom samåkning känns det så naturligt att samarbeta med ideella krafter och civilsamhället. Samåkning måste ske genom engagemang och egna initiativ. Genom att ta fram appen vill vi skapa förutsättningar och förenkla för att öka samåkningen i Västsverige. 

Den ideella samåkningsrörelsen Skjutsgruppen samlar över 70 000 privatpersoner runt om i Sverige och firar i år 10 år som rörelse. När deltagare i rörelsen ska åt samma håll så erbjuder de sina tomma platser till varandra i båtar, bussar och bilar och delar sedan lika på kostnaderna eller bjuder på skjuts. Ingen vinst sker för varken den ideella föreningen eller deltagarna.

- Vi utgörs av 70 000 vänner och vänners vänners vänner. När vi ser på varandra på det sättet, som deltagare och vänner, så är det väldigt naturligt att inte tjäna pengar på varandra. Vänner tjänar inte pengar på vänner, säger Mattias Jägerskog, grundare av Skjutsgruppen.

Rörelsen har sedan starten 2007 fått mycket uppmärksamhet och vunnit flertalet priser för sitt sätt att arbeta. Nu i december belönade Sveriges samlade kollektivtrafikbolag Skjutsgruppen för att rörelsens verktyg www.skjutsgruppen.nu visar både kollektivtrafik och privatpersoners fordon i samma sökresultat. Den app som kommer tas fram baseras på just detta verktyg och kommer inkludera privatpersoners enskilda resor, kollektivtrafik och grupper.

- Verktyget är utvecklat i samarbete med olika län och kommuner i Sverige. Via dessa samarbeten har vårt gruppsystem vuxit fram som nu finns aktivt i alla län i hela Sverige. Vem som helst kan helt gratis starta sin egen samåkningsgrupp för antingen en specifik sträcka, ett område eller ett ämne, säger Mattias Jägerskog och Karin Ryberg fortsätter:

- Med en app för Android och iPhone vill vi från Hållbart resande väst tillgängliggöra det som Skjutsgruppen redan gjort i tio år och ta det vidare till nya målgrupper. Det är det här som är så fantastiskt med att jobba med den sociala ekonomin; det finns inget konkurrensförhållande och via öppen data kan vi från offentlig sektor bygga vidare på och hjälpa fram det civilsamhället redan gör.

Kontakt

Karin Ryberg
Regionutvecklare – Hållbart resande väst
Avdelningen för kollektivtrafik och infrastruktur
Telefon: 0700-207545
E-post: karin.ryberg@vgregion.se

Mattias Jägerskog
Grundare
Ideella Samåkningsrörelsen Skjutsgruppen
E-post: mattias@skjutsgruppen.nu

Hållbart resande väst

Hållbart resande väst är en samlande kraft för hållbart resande och mobility management-arbete i Västsverige, som finansieras av Västra Götalandsregionen och Region Halland, i samverkan med GR och kommunerna, Vi driver nätverk, erbjuder koncept och projekt för kommuner att genomföra lokalt, initierar utbildningar och sprider goda exempel. vgregion.se/hrv

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 53 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Citat

- Vi utgörs av 70 000 vänner och vänners vänners vänner. När vi ser på varandra på det sättet, som deltagare och vänner, så är det väldigt naturligt att inte tjäna pengar på varandra. Vänner tjänar inte pengar på vänner.
Mattias Jägerskog, grundare av Skjutsgruppen
- Det känns otroligt roligt att samarbeta med en ideellt driven och idéburen rörelse som Skjutsgruppen.
Karin Ryberg, Hållbart resande väst/Västra Götalandsregionen