Sol i Väst ger skinande exempel

Nu kan fler kommuner utöka sin solcellskapacitet och driva på solcellsutbyggnaden genom att vara föregångare för andra i Västra Götaland. Västra Götalandsregionens miljönämnd beslutade på torsdagens möte om en fortsättning för det framgångsrika nätverket Sol i Väst.

Nu kan fler kommuner utöka sin solcellskapacitet och driva på solcellsutbyggnaden genom att vara föregångare för andra i Västra Götaland. Västra Götalandsregionens miljönämnd beslutade på torsdagens möte om en fortsättning för det framgångsrika nätverket Sol i Väst.

Syftet med Sol i Väst plattform 2016-2020 är att fortsätta bygga upp deltagarnas egen kompetens som beställare av solceller, att de ska installera fler anläggningar för solel och att deras erfarenheter ska inspirera fler offentliga aktörer, företag och privatpersoner till att satsa på sol.

- Det krävs det en insikt om den långsiktiga klimatnyttan och fördelarna både för att få fler företag, organisationer och privatpersoner att utnyttja solenergi och för att solbranschen i Sverige ska utvecklas, säger Kristina Jonäng, miljönämndens ordförande.

Stort intresse för solel i Västra Götaland

Sol i Väst började som en överenskommelse inom Västra Götalands klimatstrategi.  Mellan 2013 och 2016 installerade 23 deltagande kommuner och andra organisationer sina första 27 anläggningar med sammanlagt 4400 kvadratmeter solceller. Samtidigt byggde de upp sin beställarkompetens.

För denna insats fick Sol i Väst solenergipriset 2016 för årets prestation. Solenergipriset delas ut årligen av branschföreningen Svensk Solenergi i kategorierna årets anläggning och årets prestation.

Fortsatt satsning på kompetens

Sol i Väst – Plattform 2016-2019 är en plattform för fortsatt samarbete där offentliga verksamheter tillsammans bygger upp kompetens och erfarenheter inom solcellsutbyggnad. Målgrupperna är kommuner, kommunala bolag och andra offentliga aktörer. Sekundära målgrupper är privata beställare och nätbolag.

De deltagare som redan har installerat solceller inom Sol i Väst har byggt upp en beställarkompetens. Men det finns fler områden där de vill utveckla sin kompetens, till exempel om ekonomisk kalkyl för solceller, kommunikation kring satsningar på solel, brand och räddningstjänst, solceller på mark, djupare kunskap inom mätning och uppföljning, och fler tekniska erfarenheter.

Stärka hemmamarknaden

Den globala marknaden för solceller är stor och i Västra Götaland finns en styrka inom forskningen på vissa solcellstyper. Den svaga hemmamarknaden har dock en tendens att dra ner styrkan hos innovationssystemet för solceller. Sol i Väst – Plattform 2016-2019 kommer bidra till en kvalitativ utbyggnad av hemmamarknaden.

Hållbar Utveckling Väst leder arbetet

Energimyndigheten har nu liksom Västra Götalandsregionens miljönämnd och länsstyrelsen i Västra Götaland valt att medfinansiera ett fortsatt och utvecklat arbete i Sol i Väst – Plattform 2016-2019. Liksom tidigare ska Västra Götalands regionala energikontor Hållbar Utveckling Väst leda arbetet.

Kontakt

Gustaf Zettergren, miljöstrateg energi, Regional utveckling
gustaf.zettergren@vgregion.se mobil 0700-82 41 58

Kristina Jonäng (C) miljönämndens ordförande, kristina.jonang@vgregion.se 0708-67 16 21

 

 

 

Kontakt
 
Miljönämnden är Västra Götalandsregionens politiska nämnd för miljöfrågor. I uppdraget ingår att stödja initiativ och fatta beslut som bidrar till ett miljömässigt hållbart samhälle.

www.vgregion.se/miljonamnden

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 55 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera

Snabbfakta

Västra Götalandsregionen ska främja en god miljö på två sätt, ihop med andra aktörer i Västsverige och genom insatser inom vår egen organisation.
Twittra det här

Citat

Det krävs det en insikt om den långsiktiga klimatnyttan och fördelarna både för att få fler företag, organisationer och privatpersoner att utnyttja solenergi och för att solbranschen ska utvecklas.
Kristina Jonäng, ordförande (C) miljönämnden Västra Götalandsregionen