Stöd till satsning för 40 nya arbetstillfällen i Dalsland - Regionutvecklingsnämnden 28 januari 2016

Under torsdagen tog regionutvecklingsnämnden beslut om fyra forskare som får möjlighet att utveckla sin forskning internationellt under ett års tid. Svenska Migrationscentret får stöd för att skapa arbetstillfällen i Dalsland genom att sprida kunskaper om migrationshistoria och i Vänersborg får en ny test och demonstrationsmiljö stöd.

40 nya arbetstillfällen i Dalsland

Svenska Migrationscentret får drygt 1,2 miljoner kronor i medfinansiering för att bygga upp ny verksamhet i Bengtsfors och Åmål som ska sprida kunskaper om migrationshistoria. Genom att visa på paralleller mellan svenskars utvandring och dagens invandring till Sverige ska satsningen lyfta fram det som förenar och på så sätt främja integration. Personer som står utanför arbetsmarknaden, främst invandrare och personer med någon form av funktionsnedsättning, ska få möjlighet att bland annat arbeta med att digitalisera äldre material som har med migration att göra. Arbetsuppgifterna ska anpassas utifrån varje enskild individ, med hänsyn till funktionsnedsättning och språkkunskaper. Centret ska skapa en rikstäckande verksamhet med 50 lokalkontor varav sex i Västra Götaland. Hittills finns nio lokalkontor. Konceptet har utvecklats tillsammans med arbetsförmedlingen.

Forskare ska döda bakterier på prestigeuniversitet

Programmet MORE ska skicka och ta emot totalt 18 forskare under programtidens fyra år. Den tredje och sista utlysningen stängde 4 oktober 2015 och av 16 sökande får fyra forskare från Västra Götaland sammanlagt 5,9 miljoner kronor i stöd för att, under ett år, åka till ett lärosäte utomlands. En av forskarna som får finansiering är Rosmarie Friemann från Göteborgs universitet, som ska arbeta ett år på Stanford University i USA. Rosmaries forskning handlar om att ta fram en metod för att döda bakterier, som en ny typ av antibiotika. De tre andra som får finansiering forskar om hur försurning och metallföroreningar i havet påverkar hummerns beteende, hur man kan utveckla organiska solceller för att få billig förnyelsebar energi och hur kvaliteten på nötkött kan förbättras genom bland annat val av foder. Programmet medfinansieras av EU:s sjunde ramprogram för forskning och utveckling samt av medverkande forskarmiljöer. Fördjupad info om forskarna finns på www.vgregion.se/more

Ny test- och demonstrationsmiljö i Wargön

Innovatum får drygt 6,6 miljoner kronor i medfinansiering till projektet ”Wargön innovation, etableringsfas”. Under 2016 ska projektet etableras fysisk på plats i Wargön. Målet är att Wargön Innovation ska bli en test- och demonstrationsmiljö för hållbar produktion av nya koldioxidsnåla materialinnovationer och på så sätt underlätta för att ta fram nya produkter och tjänster.

Följ regionutvecklingsarbetet på www.facebook.com/UtvecklingVastraGotaland

Kontaktperson: Ulf Eriksson, vice ordförande regionutvecklingsnämnden, 070-648 51 11

Om regionutvecklingsnämnden

Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd har ansvaret för att finansiera insatser för att främja tillväxt och utveckling i Västra Götaland. Satsningarna görs inom ramen för de olika strategier och program som finns, bland annat Vision Västra Götaland, tillväxtprogrammen och olika EU-program.

I nämndens uppdrag ingår även att hantera en stor del av statens insatser för region- och näringslivsutveckling och för bredbandsutbyggnad.

Regionutvecklingsnämnden ansvarar också för uppdragsbeskrivning och finansiering av olika hel- eller delägda bolag och verksamheter som till exempel Västsvenska Turistrådet, Almi Företagspartner Väst, naturbruksgymnasierna, Film i Väst, Stenebyskolan och Dalslands Kanal.

Handlingar och lista på samtliga beslut i korthet finns på www.vgregion.se/run.

Följ oss på Facebook www.facebook.com/UtvecklingVastraGotaland

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 53 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera