Stort klimatmöte i Paris – med Berntsson (KD), Macron och Schwarzenegger

Tisdag  12 december deltar regionfullmäktiges ordförande Magnus Berntsson (KD) i ett globalt klimattoppmöte i Paris Frankrikes president Emanuel  Macron  står  värd , medverkar  gör  också  tidigare  guvernören Arnold Schwarzenegger och flera EU-kommissionärer .    

Magnus Berntsson (KD), regionfullmäktiges ordförande i Västra Götalandsregionen, är inbjuden till toppmötet i egenskap av  ordförande för   dels  Assembly   of   European  Regions (AER) , och dels   Regions for  climate  action  (R20)  som grundats av Arnold Schwarzenegger.  

Mötet  hålls på  dagen två år efter det historiska Parisavtalet slöts.  Det som kommer diskuteras är bland annat hur städer och regioner runtom i Europa – och i övriga världen  –  kan växla upp sina ansträngningar i  klimatar betet  och hur dessa ansträngningar  ska kunna finansieras.  

I samband med mötet kommer  Magnus  Berntsson  (KD)  i  egenskap  av  ordförande  för  de båda interna tionella grupperna , att  underteckna   ett samarbetsavtal mellan AER, R20,  Global  C ovenant   O f  Mayors och EU- kommissionen.   

I avtalet f örbinder sig kommissionen att stötta med finansiering och utvärdering av R20 - projekt  

–  Avtalet är viktigt och påverkar  stödet i klimatarbetet från EU till bland annat afrikanska regioner. För oss i R20 och AER är avtalet med kommissionen  ett stort erkännande av vårt arbete, säger Magnus Berntsson.   

Engagemanget i AER/R20 ligger i linje med de ambitioner Västra Götalandsregionen (VGR) har som en av aktörerna bakom kraftsamlingen "Klimat2030". I den  finns  en uttalad ambition om att Västra Götaland ska vara föregångare i klimatomställningen och  inspirera andra  

–  Det känns jätteroligt för mig personligen och för Västra Götalandsregionen (VGR) att representera två organisationer som möjliggör  att den lokala och regionala nivån i hela världen  kan bidra till  att infria Parisavtalet, säger Magnus Berntsson.   

Information till journalister  

Magnus Berntsson  finn s tillgänglig för frågor  torsda g 7 dec fredag  8  dec  och delvis  måndag 11 dec Magnus   kommer vara svår att nå  tisdag  12  december på grund av mötet.   

Sakkunnig Gerda  Roupe  är också  på plats i Paris och  hon  kommer  ta  bilder med mobilkamera. Den som är intresserad av dessa bilder , kan  kontakta Koncernkontorets presstjänst.  

Bifogade bilder är tagna på  FN:s klimatmöte för några veckor sedan, där Magnus Berntsson deltog med bland annat R20:s grundare Arnold Sch warzenegger och   EU-kommissionens vice ordförande  Maroš   Šefčovič  

Kontakt

Magnus Berntsson:  0707-14 47 39  

Koncernkontorets presstjänst: 010 – 441 40 00  

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 53 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia