Tredubbling av antalet vårddagar på sjukhus i Västra Götaland på grund av campylobacter

Sedan september 2016 noteras en stor ökning av antalet personer som smittats med campylobacter i Sverige. Vi ser samma trend här i Västra Götaland. Antalet rapporterade fall har ökat trefaldigt om man jämför hösten och vintern 2013-2014 med samma period 2016-2017.

Det ökade antalet rapporterade fall märks tydligt på antalet vårddagar på regionens sjukhus. Under perioden september-december 2013 noterades 172 vårddagar på grund av campylobacter, jämfört med 504 vårddagar under samma period 2016.

Allt pekar mot att svenskproducerad färsk kyckling ligger bakom den kraftiga ökningen av antalet insjuknade. Konsumtionen av färsk kyckling ökar allt mer i Sverige, och risken att bli smittad av campylobacter är större när man äter färsk kyckling än fryst. Frysning minskar bakteriehalten betydligt, vilket innebär att risken att bli smittad minskar.

Kyckling som inte hanteras på korrekt sätt är alltid ett risklivsmedel för campylobacter. Man bör vara extra noggrann vid tillagning av färsk kyckling. För anvisningar om säker hantering, se Livsmedelsverkets hemsida.

Om campylobacter på Livsmedelsverkets webbplats

Kontaktpersoner

Eva Lindhusen Lindhé
Bitr. smittskyddsläkare Västra Götaland
Tel 010-441 24 24

Peter Nolskog
Bitr. smittskyddsläkare Västra Götaland
Tel 010-441 24 26

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 55 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se