Tydlighet och transparens - nya riktlinjer för bidrag

Kommittén för mänskliga rättigheter har beslutat om nya riktlinjer för bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning/funktionsvariationer och organisationer som företräder patienter. Totalbeloppet som fördelas är oförändrat. Beslutet handlar om att på ett tydligare och mer transparent sätt fördela pengarna.

Organisationerna som beviljas bidrag ska fungera bra, vara ideella och jobba regionalt. Kommittén vill stärka samverkan mellan organisationerna och mellan regionen och föreningslivet.

-Det känns väldigt bra att vi nu kommit fram till tydliga riktlinjer som både är lätta att förstå och arbeta efter, säger Kristina Grapenholm, ordförande i kommittén för mänskliga rättigheter.

De nya riktlinjerna i korthet:

  • Bidrag ges utifrån medlemsantal

  • Bidrag ges i treårsperioder

  • Föreningar som har en riksorganisation ska samordna administrationen av bidrag

  • Föreningar med färre än 500 medlemmar får ett högre belopp per medlem

Drygt en tredjedel får högre belopp
35 organisationer får med de nya riktlinjerna ett högre belopp och 13 organisationer får ett betydande lägre belopp. För de 13 organisationerna så kommer minskningen inte ske plötsligt. Den kommer att göras successivt under en tvåårsperiod, så att organisationerna får tid och möjlighet att hitta alternativa lösningar. Totalt beviljades 91 organisationer bidrag under 2015.

Planering och samarbete underlättas
De organisationer som beviljas bidrag får ett grundbelopp på 50 000 eller 75 000 kronor beroende på hur många medlemmar de har. Detta kommer att öka möjligheten för organisationer med få medlemmar att driva sina frågor. Kommittén för mänskliga rättigheter anser att den möjligheten är betydelsefull ur ett demokratiskt perspektiv. Med ett bidrag som beviljas för tre år i taget, istället för som tidigare, ett år i taget, kan organisationerna planera sin ekonomi på ett mer långsiktigt sätt. Att de organisationer som har en riksorganisation, får en gemensam utbetalning att själva fördela mellan de lokala organisationerna, stärker samarbetet mellan organisationerna och inom regionen.

Beslutet togs på senaste mötet för Kommittén för mänskliga rättigheter den 20 oktober 2016.

 

För mer information:

Viveca Reimers, avdelningschef, telefon: 0709 - 40 39 90, e-post: viveca.reimers@vgregion.se 

Vania Timback, strateg för mänskliga rättigheter, telefon: 0761 - 46 16 88, e-post: vania.timback@vgregion.se

 

 

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 55 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera

Snabbfakta

De nya riktlinjerna i korthet: •Bidrag ges utifrån medlemsantal •Bidrag ges i treårsperioder •Föreningar som har en riksorganisation ska samordna administrationen av bidrag •Föreningar med färre än 500 medlemmar får ett högre belopp per medlem
Twittra det här

Citat

Det känns väldigt bra att vi nu kommit fram till tydliga riktlinjer som både är lätta att förstå och arbeta efter.
Kristina Grapenholm, ordförande kommittén för mänskliga rättigheter.