Uppsökande vaccination och provtagning i Göteborg

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd vill prova uppsökande verksamhet för sjuksköterskor tillsammans med fältassistenter i Göteborg. Genom satsningen vill nämnden nå personer med sämst hälsa. Nämnden beslutade att ett förslag för en provperiod på ett halvår ska tas fram.

Fältassistenter i Göteborgs stad arbetar med uppsökande verksamhet för personer som inte har ett ordnat boende. Det handlar ofta om personer med missbruk och med psykiska funktionshinder. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd vill nu satsa på sjuksköterskor som arbetar ihop med fältassistenterna med uppsökande verksamhet. Sjuksköterskorna ska kunna genomföra exempelvis provtagning, vaccination och hälsokontroller. Genom satsningen vill nämnden nå personer som oftast har sämst hälsa.

Beslutet i nämnden innebär att ett förslag tas fram för ett utökat uppdrag till exempelvis Vårdcentralen för hemlösa. Arbetssättet ska prövas i begränsad omfattning under sex månader och kan sedan utökas.

Kontakt:

Johan Fält (M), ordförande, 0709-960 300, Manijeh Mehdiyar (MP), 1:e vice ordförande, 0722-50 54 54, eller Ann-Christine Andersson (S), 2:e vice ordförande, 0736-60 17 35.

Om Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd är en av fem hälso- och sjukvårdsnämnder i Västra Götalandsregionen och företräder dig som bor i Göteborg. Nämnden består av politiskt valda ledamöter och ansvarar för att göra behovsanalyser och prioriteringar. Kunskapen om vilka behov befolkningen har styr nämndens beställningar och avtal om primärvård, tandvård, sjukhusvård, folkhälsoinsatser och insatser för personer med funktionsnedsättning

Ett viktigt uppdrag är att föra en dialog med dig som invånare för att öka förutsättningarna för demokratiskt inflytande.

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 53 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera