Utbrott av magtarminfektion orsakat av shigella efter restaurangbesök

Åtta personer har insjuknat i shigellainfektion efter besök på restaurang i Göteborg i slutet av oktober månad. Ytterligare några personer är under utredning och har provtagits. Utredningen pågår i samarbete mellan Smittskydd Västra Götaland och Miljöförvaltningen i Göteborg, som nu arbetar med att spåra smittkällan genom provtagning av både personer och livsmedel.

Shigellainfektion är en smittsam tarminfektion som orsakas av bakterier. Shigella sprids med förorenat vatten eller med mat som inte är tillräckligt tillagad. Det brukar vanligen ta 2-3 dagar från det att man blir smittad till att man blir sjuk, men det kan också dröja upp till en vecka.

Symtom för sjukdomen är diarré och eller kräkning och ofta feber. Vid misstanke om Shigella bör personer kontakta sin vårdcentral eller ringa 1177 Vårdguiden.

För mer information om Shigella, se Folkhälsomyndighetens sjukdomsinformation:

 http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/smittsamma-sjukdomar/shigellainfektion-/

Bernadett Weber, enhetschef på Miljöförvaltningen, 0707-61 26 36

Per Follin, smittskyddsläkare, 010-441 24 01

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 55 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera