Utökat avtal med Värmland förstärker jouren under 2018

Från 1 april kommer jourmottagningen i Säffle att tar emot patienter från Västra Götalandsregionen på helgerna. Balderkliniken i Åmål som idag har ansvaret för att bedriva jourmottagning i Åmål på helgerna stänger därmed sin helgmottagning. Förändringen gäller året ut. Norra hälso- och sjukvårdsnämnden har efter överläggningar med landstinget i Värmland kommit överens om det utökade samarbetet.

Bakgrunden till att Balderkliniken helgstänger är det större ansvar man fick hantera när Närhälsan lade ner Ekbackens vårdcentral i Åmål. Detta ledde till en hög arbetsbelastning och att man har haft svårt att bemanna sin jour på helgerna.

 Detaljerna i förändringen diskuteras mellan landstinget Värmland, Balderkliniken och Västra Götalandsregionen. Förutom jouren i Säffle finns också en jourmottagning i Bäckefors hos Närhälsan på sjukhuset..

MBL-förhandling om ärendet kommer att genomföras varefter nämndens ordförande har nämndens uppdrag att fatta beslut om att avtalet ska tecknas.

Öppettiderna på jouren i Säffle på helgen är 8-17 lördag och söndag

Från den 2018-04-01  till sista december utökar Balderkliniken sitt öppethållande på veckodagarna, måndag till fredag till kl 20:00.

För mer information: Ulrik Hammar (L), ordförande, 070-948 04 88, Kenneth Borgmalm (S), 2:e vice ordförande, 070-306 74 10,  Marianne Laiberg, regionutvecklare 070-316 66 28, Bo Carlsson, kommunikatör, 070-569 51 66

Om norra hälso- och sjukvårdsnämnden  

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden är en av fem hälso- och sjukvårdsnämnder i Västra Götalandsregionen.

Nämnden företräder dig som bor i Bengtsfors, Dals-Ed,  Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Åmål . 

Nämnden ansvarar för att göra behovsanalyser och prioriteringar. Kunskapen om vilka behov befolkningen har styr nämndens beställningar och avtal om primärvård, tandvård, sjukhusvård, folkhälsoinsatser och insatser för personer med funktionsnedsättning.

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 55 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera

Dokument & länkar