Värdskap Offentliga rummet 2018

Idag den 1 juni offentliggörs att Västra Götalandsregionen, VästKom och Göteborgs Stad åtar sig värdskapet för år 2018 års Offentliga rummet. Offentliga rummet är Sveriges största konferens om verksamhetsutveckling och digitalisering av svensk offentlig sektor.

Konferensen riktar sig till dem som arbetar med att utveckla offentlig verksamhet med stöd av digitalisering. Syftet är att ge möjlighet till erfarenhetsutbyte och inspiration om hur digitalisering kan bidra till en modern, samverkande och innovativ offentlig verksamhet som skapar största möjliga nytta. Helt enkelt en smartare välfärd.

Offentliga rummet har arrangerats av SKL, Vinnova och regeringskansliet sedan år 1999. I år deltar över 700 personer i ledande positioner från stat, kommun och landsting och ofta med regeringsrepresentanter närvarande.

Gott samarbete inom Västra Götaland

I Västra Götaland har ett samarbete inom digitalisering funnits sedan år 2009 mellan landstinget och kommunerna gällande utveckling av gemensamma digitaliseringsprojekt. Framförallt via styrgruppen för verksamhetsutveckling genom IT (SITIV). Sedan november 2015 finns också en länsgemensam digitaliseringsstrategi, den ”regionala digitala agendan”, vilken beslutats i regionstyrelsen. Agendan beskriver samverkan och samarbete som en nyckelfråga. Digitalisering ska åstadkomma bättre tjänster för invånare och näringsliv i länet, samt bidra till effektivare intern verksamhet.

Konferensen genomförs 23-25 maj 2018 på Gothia Towers i Göteborg.

”Genom detta värdskap vill vi förtydliga länets ambitioner att arbeta tillsammans inom området. Vi vill åstadkomma ett snabbare införande av digitaliseringens positiva effekter i våra verksamheter för att ge våra invånare nya och bättre möjligheter att umgås med oss inom offentlig sektor”, säger Helena L Nilsson, regionutvecklingsdirektör i Västra Götalandsregionen.

I Västra Götaland finns 49 kommuner som sedan många år samarbetat på ett strukturerat sätt med verksamhetsutveckling med stöd av IT. Kommunerna och landstinget står för 70 procent av alla invånarkontakter hos de 1,7 miljoner människor som bor här.

”Vi ser så klart stora möjligheter med det samarbete mellan parterna som sker i länet och hoppas på ett utökat sådant framöver. Vi skulle också gärna se en ökad nationell styrning inom vissa områden för att underlätta för enskilda kommuner t ex inom standardframtagning för kommunikation och tydligare införande av nationella tjänster berättar Thomas Jungbeck, direktör på VästKom, som har fyra kommunalförbund, ett stort landsting och 49 kommuner i sin samarbetssfär. ”Vi lägger stor betydelse vid att länet tar ett övergripande grepp kring detta och att vår största kommun Göteborg är beredd att bistå i att stödja våra mindre kommuner i tjänsteutvecklingen” fortsätter han.

”För oss är det självklart att vara delaktiga i arbetet med en digitaliserad modern offentlig sektor. Vi har arbetat med detta själva under många år, kommit långt inom flera områden och en stor kompetens finns inom staden. Nu lanseras flera nya digitala tjänster och flera mer servicevänliga tjänster som efterfrågas av våra brukare testas för införande just nu”, säger Helena Mehner, Kommunikationsdirektör på Göteborgs Stad. Västra Götalandsregionen, Västkom och Göteborgs Stad ser fram emot att hysa värdskapet för Sveriges största och mest besökta konferens inom digitalisering i maj 2018.

Varmt välkommen till Västra Götaland!

 

Läs mer:

Offentliga rummet

Digital agenda VG

 

Kontakter:

Tore Johnsson
Samordnare för digital agenda i Västra Götaland
070-602 20 90
tore.johnsson@vgregion.se

Ante Baric
Digitaliseringsansvarig Göteborgs Stad
031- 368 05 22
ante.baric@stadshuset.goteborg.se

Thomas Jungbeck
Direktör Västkom
072-707 45 50
thomas.jungbeck@vastkom.se

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 50 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 53 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera

Citat

Genom detta värdskap vill vi förtydliga länets ambitioner att arbeta tillsammans inom området.
Helena L Nilsson, regionutvecklingsdirektör i Västra Götalandsregionen