Västra Götaland kan mer än bara frukost!

En frukost med ost- och skinksmörgås och ett glas mjölk. Det illustrerar de livsmedel som Västra Götaland är helt självförsörjande på. Men länet är nästan helt beroende av andra för livsmedel som sallat och tomater.

Enligt en ny undersökning som forskare på RISE Jordbruk och Livsmedel redovisar senare i år, visar preliminära siffror att Västra Götalands självförsörjningsgrad av livsmedel är högst varierande. För många viktiga matvaror är vi helt beroende av producenter utanför länet.

– Vår produktion i Västra Götaland täcker konsumtionen av spannmål och mejeriprodukter. Men för grönsaker som tomat, sallat och morötter är självförsörjningsgraden under fem procent, säger forskaren Birgit Landquist, som ansvarar för undersökningen som görs på uppdrag av Västra Götalandsregionen (VGR).

”Fantastiska resurser i länet”

– Vi vet att det finns fantastiska resurser i länet, såsom stora arealer bördig jordbruksmark, närheten till havet och ett stort engagemang och kunnande kring mat, säger Birgit Landquist.

Frågan om hur dessa resurser utnyttjas bäst kommer VGR att lyfta under ett seminarium i Almedalen på tisdag nästa vecka.

 –  Med konsumenternas stigande intresse för hälsa och klimat kommer nya affärsmöjligheter där råvaror och produkter från Västra Götaland kan ta mycket större plats. Vi vill bidra till en konstruktiv dialog om matens ursprung, kvalitet och miljöpåverkan, säger Robin Kalmendal, agronom och regionutvecklare på Västra Götalandsregionen, som ansvarar för seminariet.

”Vi borde kunna äta lokalproducerat också till lunch och middag”

Parallellt med den globala trenden att livsmedelsföretagen blir färre och större har intresset för närproducerad mat vuxit. Västra Götaland har flest REKO-ringar i landet som för samman lokala producenter och konsumenter.

Marcus Nyström, vd för Lokalproducerat i Väst, märker att det finns en växande efterfrågan på lokalproducerad mat.

 – Företagen går på högvarv och många har svårt att hinna leverera allt som kunderna vill ha. För att de småskaliga producenterna ska växa och nå fler konsumenter krävs innovativ produktutveckling och ett fördjupat samarbete med dagligvaruhandeln. Vi borde kunna äta lokalproducerat också till lunch och middag, inte bara frukost, säger Marcus Nyström.
 

Kontakt:

Robin Kalmendal, regionutvecklare Västra Götalandsregionen
robin.kalmendal@vgregion.se
076-136 54 03

Marcus Nyström, VD Lokalproducerat i Väst
marcus@lpiv.se
070-515 58 20

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 55 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vår produktion i Västra Götaland täcker konsumtionen av spannmål och mejeriprodukter. Men för grönsaker som tomat, sallat och morötter är självförsörjningsgraden under fem procent
Birgit Landquist
Vi vet att det finns fantastiska resurser i länet, såsom stora arealer bördig jordbruksmark, närheten till havet och ett stort engagemang och kunnande kring mat
Birgit Landquist
Med konsumenternas stigande intresse för hälsa och klimat kommer nya affärsmöjligheter där råvaror och produkter från Västra Götaland kan ta mycket större plats. Vi vill bidra till en konstruktiv dialog om matens ursprung, kvalitet och miljöpåverkan
Robin Kalmendal
Företagen går på högvarv och många har svårt att hinna leverera allt som kunderna vill ha. För att de småskaliga producenterna ska växa och nå fler konsumenter krävs innovativ produktutveckling och ett fördjupat samarbete med dagligvaruhandeln. Vi borde kunna äta lokalproducerat också till lunch och middag, inte bara frukost
Marcus Nyström