Västra Götalandsregionen möter riksdagsledamöter om de regionala järnvägarnas framtid

Rättelse: På torsdag morgon den 6 april bjuder Västra Götalandsregionen tillsammans med Region Jönköpings län in riksdagens ledamöter till en träff om de regionala järnvägarnas framtid. Västra Götalandsregionen vill uppmärksamma ledamöterna på situationen med landets eftersatta regionala banor och hur dessa påverkar människors möjligheter att bosätta sig utanför storstäderna och resa till jobb och studier.

Under de senaste tre decennierna har statens intresse för de regionala järnvägarna minskat kraftigt med eftersatt underhåll, förseningar och hastighetsbegränsningar som följd.

Västra Götalandsregionens politiska ledning menar att underhåll och investeringar för de regionala järnvägarna måste lyftas in i statens nationella infrastrukturplan för åren 2018-2029. Det är nödvändigt för att förhindra en avveckling av tågtrafiken och nedmontering av järnvägsnätet. Detta är en fråga som är viktig inte bara för Västra Götaland utan för hela landet.

Värd för mötet är Karin Svensson Smith (MP), Trafikutskottets ordförande.

För kommentarer kontakta gärna:

Johnny Magnusson (M) ordf. regionstyrelsen 073-098 48 00

Helen Eliasson (S) v ordf. regionstyrelsen 076-141 02 69

Birgitta Losman (MP) ordf. regionutvecklingsnämnden 070-367 95 80

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 55 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera