Västra Götalandsregionens stipendium för mänskliga rättigheter

Kommittén för mänskliga rättigheter delade på tisdagen ut Västra Götalandsregionens människorättsstipendium på 100 000 kronor. Två mottagare fick vardera 50 000 kronor för sitt arbete med att främja mänskliga rättigheter i Västra Götaland. Stipendiaterna är Diana Nyman, ordförande för romska rådet i Göteborg och Support Group på Asylboendet Restad Gård i Vänersborg. Stipendiet delades ut vid regionfullmäktiges sammanträde i Vänersborg.

Bildtext: Från vänster, Peter legendi Vice ordförande kommitten för mänskliga rättigheter, Yousef Ajaj Support group, Diana Nyman, Adnan Abdul Ghani Support Group, Kristina Grapenholm ordförande kommittén för mänskliga rättigheter. Fotograf: Peter Wahlström

– Stipendiet är Västra Götalandsregionens satsning för att lyfta fram och synliggöra aktiviteter för mänskliga rättigheter i Västra Götaland. Samtidigt som vi belönar ett gott arbete vill vi visa på behovet av att stärka arbetet för de mänskliga rättigheterna, säger Viveca Reimers, chef för avdelningen Mänskliga rättigheter.

Support Group på asylboendet Restad Gård i Vänersborg får 50 000 kronor

Bildtext: Från vänster, Yousef Ajaj och Adnan Abdul Ghani Support Group. Fotograf: Peter Wahlström

Support Group startade 2014 av flyktingar på asylboendet Restad Gård i Vänersborg. Syftet med verksamheten är att ta tillvara och stärka flyktingars egna initiativ och krafter att organisera och genomföra aktiviteter själva eller tillsammans med andra i samhället. Arbetet är organiserat i klubbar, bland annat en välkomstklubb, yrkesklubbar (för olika yrkesgrupper), kvinnoklubb, barnklubb, sportklubb samt kultur- och konstklubb.

Till exempel har Support Group tillsammans med arbetsgivare ordnat arbete eller praktik för lärare, läkare, tandläkare och ingenjörer.

– För oss i Support group är det en stor ära att få denna utmärkelse. Vi är så stolta över allt det hårda arbete som våra underbara volontärer i stödgruppen lagt ner. Under snart två års tid har de hjälpt asylsökande, flyktingar och invandrare i Sverige genom att uppmuntra egna initiativ och stödja dem inom alla humanitära områden. Stipendiet är en bekräftelse på att vi gör en skillnad, och det uppmuntrar oss att fortsätta arbetet”, säger Adnan Abdul Ghani från Support Group.

– Vi är också stolta över allt stöd för flyktingar och asylsökande vi fått från samtliga humanitära, sociala och politiska nivåer i Sverige. Vi vill tacka alla som stöttat Support group: alla frivilligorganisationer, enskilda svenska volontärer, kyrkor, idrottsföreningar, kommunen, det civila samhället och alla tjänstemän som stått bakom oss hjälpt oss att göra skillnad, säger Yousef Ajaj från Support Group.

Diana Nyman får 50 000 kronor för sitt arbete för romers mänskliga rättigheter

Bildtext: Diana Nyman. Fotograf: Peter Wahlström

Diana Nyman har i 20 år arbetat för att förverkliga romers mänskliga rättigheter. Hon är idag ordförande för romska rådet i Göteborg, som bildades 2012 i samband med att Göteborg blev pilotkommun för romsk inkludering. Romska rådet har arbetat för romers tillgång till mänskliga rättigheter genom temagrupper, möten, samråd och kunskapshöjande insatser. Arbetet har bland annat lett till att Göteborg nu inrättar ett romskt informations- och kunskapscenter. Diana Nyman föreläser och medverkar på seminarier och konferenser för att synliggöra romers mänskliga rättigheter.

-”Jag är glad, och tackar ödmjukt för detta betydelsefulla stipendium. Det är en bekräftelse på den kamp och det arbete som jag gjort de senaste 20 åren för romers tillgång till de mänskliga rättigheterna. Jag delar stipendiet med mina medsystrar och bröder i arbetet för förbättrade livsvillkor för romer”, säger Diana Nyman, en av stipendiaterna.

-”Stipendiet inspirerar mig att fortsätta kämpa för allas lika rättigheter, som utgår från allas lika värde. Och det stödjer min fortsatta kamp med att driva rättighetsfrågorna i alla sammanhang för de utsatta, de som exkluderas från grundläggande rättigheter”, säger Diana. 

Västra Götalandsregionens människorättsstipendium

Kommittén för mänskliga rättigheter utlyser årligen ett människorättsstipendium på 100 000 kronor för att öka synligheten för mänskliga rättigheter och belöna gott arbete.

Alla handlingar med underlag och beslut finns på kommitténs webbplats 

 

För mer information kontakta:

Anjelica Hammersjö, regionutvecklare, avdelningen mänskliga rättigheter, 070 – 091 62 44

Kristina Grapenholm (FP), ordförande kommittén för mänskliga rättigheter, 0733-38 46 34

Peter Legendi (S), vice ordförande kommittén för mänskliga rättigheter, 0511-34 01 61

Elin Fritiofsson, kommunikatör, koncernstab kommunikation och externa relationer 0702 – 31 29 82, elin.fritiofsson@vgregion.se

Kontaktuppgifter stipendiater

Diana Nyman Telefon: 073-77 54 104

Support Group: Adnan Abdul Ghani Telefon: 0769118825 och Yousef Ajaj Telefon 0769329140

 

 

Kommittén för mänskliga rättigheter

Kommittén har ett unikt uppdrag att stödja och utveckla ett systematiskt arbete för mänskliga rättigheter. Syftet är att förbättra Västra Götalandsregionens kapacitet att leva upp till sina skyldigheter enligt de mänskliga rättigheterna. Kommittén ska också motverka diskriminering och uppmärksamma brister i samhället som gör att grupper med svagt skydd blir utsatta, och på så sätt främja människors möjligheter att få sina rättigheter tillgodosedda på lika villkor.

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 53 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar

Snabbfakta

Kommittén för mänskliga rättigheter utlyser årligen ett människorättsstipendium på 100 000 kronor för att öka synligheten för mänskliga rättigheter och belöna gott arbete.
Twittra det här

Citat

Stipendiet är Västra Götalandsregionens satsning för att lyfta fram och synliggöra aktiviteter för mänskliga rättigheter i Västra Götaland
Viveca Reimers, chef för avdelningen Mänskliga rättigheter
Stipendiet är en bekräftelse på att vi gör en skillnad, och det uppmuntrar oss att fortsätta arbetet
Adnan Abdul Ghani, Support Group
Stipendiet inspirerar mig att fortsätta kämpa för allas lika rättigheter, som utgår från allas lika värde
Diana Nyman, stipendiat