Västra hälso- och sjukvårdsnämnden: Hälsoskola och traumastöd ska motverka psykisk ohälsa

Hälsoskola, traumastöd och förstärkning till BUP Kungälv.  Det är tre satsningar som västra hälso- och sjukvårdsnämnden nu gör för att motverka psykisk ohälsa hos asylsökande och nyanlända barn och unga.

Många asylsökande och nyanlända lider av lindriga eller måttliga symtom på stress och posttraumatisk stress. Genom att satsa på tidiga insatser hos barn och unga ökar chanserna till bättre hälsa i framtiden.

Nämndens andel av statsbidrag för ändamålet är cirka 1,4 miljoner kronor under 2018 och vid sammanträdet den 1 juni beslutade nämnden om hur pengarna ska användas.

Hälsoskolor
Nämnden uppdrar åt Bräcke diakonis mobila asylteam att organisera hälsoskolor i nämndens upptagningsområde. Ersättning ges till Bräcke diakoni per genomförd hälsoskola.
En hälsoskola består av åtta tillfällen där olika yrkesgrupper från hälso- och sjukvården medverkar. Målsättningen är att kursdeltagarna ska lära sig att känna igen symtom på ohälsa och få kunskap om hur man kan påverka sin hälsa positivt.

Traumastöd
Det mobila asylteamet får även i uppdrag att ge traumastöd i nämndens område. Det sker dels genom att kartlägga hälsotillståndet hos målgrupperna, dels att ge dem med lindriga eller måttliga symtom stödsamtal. De som har allvarligt psykisk ohälsa hänvisas vidare till specialistvård.

BUP
Ett extra stöd till BUP Kungälv ska användas till att frigöra tid för en läkare att kunna jobba mer inriktat på patienter med trauma.

Kontaktpersoner:

Nicklas Attefjord (MP) ordf. nicklas.attefjord@mp.se, 0707-14 89 96

Anne-Lie Sundling (KD) 1 vice ordf. annelie.sundling@kristdemokraterna.se, 0727-52 56 00

Janette Olsson (S) 2 vice ordf. janette.olsson@stenungsund.se, 0731-59 72 62

Jörgen Andersson, kommunikatör, Koncernkontoret Västra Götalandsregionen, jorgen.a.andersson@vgregion.se, 76 - 112 21 68

Om västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden är en av fem hälso- och sjukvårdsnämnder i Västra Götalandsregionen.

Nämnden företräder dig som bor i Ale, Alingsås, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn eller Öckerö.

Nämnden ansvarar för att göra behovsanalyser och prioriteringar. Kunskapen om vilka behov befolkningen har styr nämndens beställningar och avtal om primärvård, tandvård, sjukhusvård, folkhälsoinsatser och insatser för personer med funktionsnedsättning.

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 55 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera

Dokument & länkar