Västra hälso- och sjukvårdsnämnden: Projekt kring samordnad hjälp till barn och unga med psykisk ohälsa förlängs

Projektet med de så kallade SIMBA-teamen i Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn förlängs till 31 december 2018. Under tiden ska förslag tas fram om hur verksamheten kan omhändertas efter projekttidens slut. För att finansiera barnpsykologernas fortsatta medverkan i teamen skjuter nämnden till 1,2 miljoner kronor.

SIMBA-teamen är ett samarbete mellan första linjens primärvård (vårdcentraler) och kommunernas elevhälsa och socialtjänst. Via teamen kan barn och ungdomar så snabbt som möjligt få rätt vård och hjälp samordnat. Teamen får konsultativt stöd från barn- och ungdomspsykiatrin och andra typer av specialistverksamheter inom Västra Götalandsregionen.

Januari – mars 2018 togs 301 barn och ungdomar om hand av teamen. 222 av dem behandlades inom teamen och 79 utanför. Av de barn som behandlats av teamen är 39 i åldern 6 – 9 år, 73 i åldern 10 – 12 och 110 i åldern 13 – 18 år.

Projektet startade 2016 och teamen finns på fyra vårdcentraler i kommunerna Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Sluttid för projektet var tidigare satt till 30 juni 2018.

(SIMBA: Samverkansorganisation för den nära vården I Mellersta Bohuslän och Ale.)

Kontaktpersoner:

Nicklas Attefjord (MP) ordf. nicklas.attefjord@mp.se, 0707-14 89 96

Anne-Lie Sundling (KD) 1 vice ordf. annelie.sundling@kristdemokraterna.se, 0727-52 56 00

Janette Olsson (S) 2 vice ordf. janette.olsson@stenungsund.se, 0731-59 72 62

 

Jörgen Andersson, kommunikatör, Koncernkontoret Västra Götalandsregionen, 076 - 112 21 68, jorgen.a.andersson@vgregion.se

Om västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden är en av fem hälso- och sjukvårdsnämnder i Västra Götalandsregionen.

Nämnden företräder dig som bor i Ale, Alingsås, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn eller Öckerö.

Nämnden ansvarar för att göra behovsanalyser och prioriteringar. Kunskapen om vilka behov befolkningen har styr nämndens beställningar och avtal om primärvård, tandvård, sjukhusvård, folkhälsoinsatser och insatser för personer med funktionsnedsättning.

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 55 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera

Dokument & länkar