Västra hälso- och sjukvårdsnämnden 27 juni: Ny upphandling av specialiserad ätstörningsvård påbörjas

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden kommer att genomföra en ny upphandling av specialiserad ätstörningsvård. Anledningen är att det nuvarande avtalet med AB Mando som driver Mandometerkliniken i Alingsås löper ut 31 december 2019.

Det nuvarande avtalet med AB Mando om öppen specialiserad ätstörningsvård gällde mellan 2015 och 2017, men förlängdes 2017 med två år. Inför 2017 utökades avtalet också från 50 behandlingsstarter per år till 75.

En majoritet i Västra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 27 juni att påbörja en ny upphandling, med planerad driftstart av verksamheten 1 januari 2020.  Upphandlingen ska innebära minst motsvarande omfattning och kvalitet som nuvarande avtal.

Kontaktpersoner:

Nicklas Attefjord (MP) ordf. nicklas.attefjord@mp.se, 0707-14 89 96

Anne-Lie Sundling (KD) 1 vice ordf. annelie.sundling@kristdemokraterna.se, 0727-52 56 00

Janette Olsson (S) 2 vice ordf. janette.olsson@stenungsund.se, 0731-59 72 62

 

Jörgen Andersson, kommunikatör, Koncernkontoret Västra Götalandsregionen, jorgen.a.andersson@vgregion.se, 076 - 112 21 68

Om västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden är en av fem hälso- och sjukvårdsnämnder i Västra Götalandsregionen.

Nämnden företräder dig som bor i Ale, Alingsås, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn eller Öckerö.

Nämnden ansvarar för att göra behovsanalyser och prioriteringar. Kunskapen om vilka behov befolkningen har styr nämndens beställningar och avtal om primärvård, tandvård, sjukhusvård, folkhälsoinsatser och insatser för personer med funktionsnedsättning.

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 55 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera

Dokument & länkar