Västra hälso- och sjukvårdsnämnden och Alingsås kommun tecknar avtal om spädbarnsverksamhet

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden och Alingsås kommun tecknar samverkansavtal om spädbarnsverksamheten i Alingsås. Avtalet innebär att nämnden finansierar verksamheten med 70 procent och kommunen med 30 procent.

Syftet med det nya avtalet är att skapa stabilitet i samverkansarbetet.

- Jag är mycket nöjd över att vi tillsammans fått till stånd ett avtal som säkrar den här viktiga förebyggande verksamheten, säger Nicklas Attefjord (MP), ordförande i västra hälso- och sjukvårdsnämnden.

- Att se till att detta fungerar är av största vikt och  därför är vi väldigt glada över det här samverkansavtalet. Förebyggande insatser för barn och unga prioriteras också i vår flerårsstrategi, säger Eva-Lotta Pamp (M), ordförande Socialnämnden, Alingsås kommun.

Hjälp och stöd under graviditet och spädbarnstid

Spädbarnsmottagningen i Alingsås erbjuder hjälp och stöd under graviditet och spädbarnstid till mödrar med särskilda behov i sitt föräldraskap.

Arbetsmodell och metoder utgår från vikten av tidiga insatser. Det handlar till exempel om att förmedla kunskap om små barns utveckling och behov, stärka hälsosamma levnadsvanor och medverka till en trygg anknytning mellan barn och förälder. En trygg anknytning är en skyddsfaktor för barn och motverkar psykisk ohälsa senare i livet.

På mottagningen arbetar socionom, barnmorska och kokerska och arbetet sker i en samverkanskedja mellan mödra- och barnhälsovård, familjecentral, barn- och ungdomspsykiatrin och kommunens socialtjänst. Under ett år deltar cirka 30 mödrar med barn.

Spädbarnsverksamheten har funnits i 26 år och finansieringen har varierat över tid. I nuläget ger Alingsås kommun inte någon ekonomisk ersättning till verksamheten.

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden godkände för sin del avtalet vid sitt sammanträde 27 juni. Alingsås kommun tog samma beslut 19 juni.

Tvåårigt avtal med möjlighet till förlängning

Avtalet gäller från 1 januari 2019 till 31 december 2020 med möjlighet till två års förlängning.

Det är Västra Götalandsregionens primärvårdsförvaltning Närhälsan som bedriver spädbarnsverksamheten genom avtal med västra hälso- och sjukvårdsnämnden. Närhälsan har motsvarande verksamhet även i Borås, där Borås stad sedan tidigare finansierar verksamheten med 30 procent.

Kontaktpersoner:

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden:
Nicklas Attefjord (MP), ordförande, telefon 0707-14 89 96

Alingsås kommun:
Eva Lotta Pamp, ordförande Socialnämnden, telefon 0703-22 67 36

 

Jörgen Andersson, kommunikatör, Koncernkontoret Västra Götalandsregionen, jorgen.a.andersson@vgregion.se, 076 - 112 21 68

Om västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden är en av fem hälso- och sjukvårdsnämnder i Västra Götalandsregionen.

Nämnden företräder dig som bor i Ale, Alingsås, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn eller Öckerö.

Nämnden ansvarar för att göra behovsanalyser och prioriteringar. Kunskapen om vilka behov befolkningen har styr nämndens beställningar och avtal om primärvård, tandvård, sjukhusvård, folkhälsoinsatser och insatser för personer med funktionsnedsättning.

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 55 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera

Dokument & länkar