Västra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 2016-01-29

500 000 kronor till barn och ungas hälsa

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden satsar vidare på barn och ungas psykiska hälsa. Nämnden beslutade på fredagens nämndsammanträde att avsätta en halv miljon kronor till SIMBA projektet ”Barn och ungas psykiska hälsa, fas II”. Förutsättning för att nämnden går in med sin andel i finansieringen är att de ingående kommunerna Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn beslutar om att gå in med sin del.

Totalt kommer SIMBA projektet att finansieras med en miljon kronor från de fem parterna under 2016. Pengarna ska användas till projektledarstöd under uppstartsarbetet och implementering av så kallade SIMBA-team.

Kort om SIMBA-team

SIMBA-team möjliggör att snabbt fånga upp och omhänderta barn och unga med psykisk ohälsa så tidigt som möjligt och kunna erbjuda rätt vård och behandling. Det ska finnas ett SIMBA-team per kommun och i teamet ingår primärvården och kommunernas elevhälsa och socialtjänst.

Nattjourmottagningen för primärvårdspatienter på Alingsås lasarett stängs

Nattjourmottagningen för primärvårdspatienter på Alingsås lasarett kommer att stängas från och med 15 februari. Under fredagens nämndsammanträde hade styrelsen för Alingsås lasarett samråd med västra hälso- och sjukvårdsnämnden angående nedläggning av nattjourmottagningen för primärvårdspatienter. Parterna är överens om att stänga verksamheten som ett led i att prioritera om från lättare primärvårdspatienter till mer behövande patientgrupper så som sköra äldre.

Nattjourmottagningen för primärvårdspatienter är en kostsam verksamhet i förhållande till den vård som utförs. Den så kallade nattöppna dörren har öppet mellan klockan 22:00–8:00 och har en besöksstatistik på 6-7 patienter per natt. Från och med den 15 februari kommer patienter med akut vårdbehov nattetid att hänvisas till någon av regionens övriga sjukhus med dygnetruntöppen akutmottagning. Övriga tider har primärvårdens jourcentral öppet som vanligt.

Talespersoner
Västra HSN: Se kontaktuppgifter nedan
Styrelsen för Alingsås lasarett: Stefan Kristiansson (mp), ordförande
Alingsås lasarett: Hans Holmberg, sjukhusdirektör

Nattakuten på Kungälvs sjukhus blir kvar

Under fredagens sammanträde höll styrelsen för Kungälvs sjukhus information för västra hälso- och sjukvårdsnämnden om förvaltningens förslag på åtgärdsplan för att komma i ekonomisk balans. Ett av förslagen var att stänga akutmottagningen nattetid. Nämnden ställer sig inte bakom förslaget då det endast leder till en förflyttning av kostnaden till andra sjukhus och en försämring för patienterna. 

En enig nämnd delar sjukhusförvaltningens bedömning att det inte finns några enskilt stora åtgärder vid sidan av begränsning av akuten som kan verkställas under 2016 som skulle leda till ekonomisk balans utan att påverka tillgängligheten, patienterna eller sjukhusets akutuppdrag mycket negativt. 

Presidiet för västra hälso- och sjukvårdsnämnden:

Nicklas Attefjord (MP) ordf. nicklas.attefjord@mp.se, 0707-14 89 96

Anne-Lie Sundling (KD) 1 vice ordf. annelie.sundling@kristdemokraterna.se, 0727-52 56 00

Janette Olsson (S) 2 vice ordf. janette.olsson@stenung.stenungsund.se, 0731-59 72 62

Om västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden är en av fem hälso- och sjukvårdsnämnder i Västra Götalandsregionen.

Nämnden företräder dig som bor i Ale, Alingsås, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn eller Öckerö.

Nämnden ansvarar för att göra behovsanalyser och prioriteringar. Kunskapen om vilka behov befolkningen har styr nämndens beställningar och avtal om primärvård, tandvård, sjukhusvård, folkhälsoinsatser och insatser för personer med funktionsnedsättning.

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 53 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera

Dokument & länkar