Västsverige är i hamn: regeringen satsar på Göteborg-Borås

Äntligen byggs järnvägen Göteborg-Borås. Det beskedet kom från regeringen idag. De nya stambanorna börjar byggas från tre håll meddelade infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) och miljöminister Karolina Skog (MP) i förmiddags på en pressträff i Göteborg.

Regeringen satsar alltså ytterligare drygt 5 miljarder kronor till infrastruktursatsningar i Västsverige: 3,8 miljarder på järnvägssträckan Göteborg-Borås och 1,25 miljarder på farledsfördjupningen i Göteborgs hamn. Byggstart 2024 i båda fallen.

- Med Västlänken och detta besked kommer vi äntligen kunna öka tågtrafiken för invånarna, säger Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen.

- Beskedet är resultatet av hårt lobbyarbete och vinnarna är invånarna, klimatet och näringslivet, säger Birgitta Losman, ordförande i regionutvecklingsnämnden.

- Äntligen efter 30 års arbete! Detta är vad vi kommuner tillsammans med regionen arbetat för, säger Ulf Olsson, kommunstyrelsens ordförande i Borås.

Politikerna välkomnar också regeringens beslut om en finansiering för farledsfördjupningen i Göteborgs hamn.

Johnny Magnusson (M), ordförande regionstyrelsen, 073-098 48 00
Birgitta Losman (MP), ordförande regionutvecklingsnämnden, 070-367 95 80
Ulf Olsson, (S), kommunstyrelsens ordförande Borås, 070-523 30 22

Om regionstyrelsen

Regionstyrelsen består av 15 heltidsarvoderade ledamöter och är regionens ledande politiska förvaltningsorgan. Den ska vara väl informerad om och ha ansvaret för hela regionens utveckling och följa de frågor som kan ha inverkan på dess utveckling. Regionstyrelsen ska företräda regionen utåt och ha uppsikt över nämndernas och bolagens verksamhet. Regionstyrelsen ansvarar även för beredningen av ärenden till regionfullmäktige.

Regionstyrelsens handlingar

Regionstyrelsen ledamöter

Partierna i Västra Götalandsregionen

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 55 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Med Västlänken och detta besked kommer vi äntligen kunna öka tågtrafiken för invånarna.
Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen
Beskedet är resultatet av hårt lobbyarbete och vinnarna är invånarna, klimatet och näringslivet.
Birgitta Losman, ordförande regionutvecklingsnämnden i VGR
Äntligen efter 30 års arbete! Detta är vad vi kommuner tillsammans med regionen arbetat för.
Ulf Olsson, kommunstyrelsens ordförande i Borås