VGR går in i samarbete om hållbar utveckling över landsgränserna

Västra Götalandsregionen blev idag officiellt medlem av STRING, tillsammans med Akershus och Østfold Fylkeskommuner från Norge, Region Halland och Malmö Stad. STRING inbegriper nu totalt 11 regioner och städer som tillsammans ska arbeta för hållbar utveckling och tillgänglighet över tre landgränser.

 

Efter ett politiskt beslut idag i Hamburg täcker det politiska nätverket STRING nu fyra länder, nio regioner, tre städer och en huvudstad, 75,000 km2 och 11,5 miljoner invånare. Parterna i STRING representerar därmed ett av de största regionala samarbetena i Europa. STRING-området följer den av EU prioriterade infrastrukturkorridoren ScandMeds norra del, vilket markant stärker STRINGs kollektiva inflytande både på en nationell och EU-nivå.

- Västra Götalandsregionen går med i STRING för att det innebär nya möjligheter att sätta Västra Götalands intressen i ett större sammanhang. Fördelen är att det ger förstärkta kontaktytor mot Norge, Skåne, Danmark och Tyskland och med fem nya medlemmar från Norge och Sverige kommer STRING att arbeta med hela infrastrukturkorridoren från Hamburg till Oslo. Detta ger oss möjligheter att belysa sträckan Göteborg-Oslo i ett vidare perspektiv, säger Magnus Berntsson ordförande regionfullmäktige Västra Götalandsregionen.

Gränssamarbete med tyngd

Med ett ökat fokus på funktionella regioner och gränsöverskridande samarbete är STRING nu ett exempel på ett tungt samarbete som sträcker sig från Hamburg i syd, över Själland, Köpenhamn och Malmö upp längs den svenska västkusten till Norge och Oslo-området.

STRING representerar en välmående del av Europa med specialisering inom teknologi, transport och logistik, life science och materialforskning, med hållbara industrier och morgondagens energilösningar som en viktig del av ekonomin.

STRINGs ordförande, Wolfgang Schmidt från Hamburg Stad avslutar:
- Nu när STRING välkomnar fem nya medlemmar har vi etablerat ett fundament för en stark korridor som är ett utmärkt exempel på gränsöverskridande politiskt samarbete i norra Europa. Nu måste vi fortsätta att driva arbetet framåt för att kunna genomföra visionen av moderna samhällen.

 

Kontakt:

Magnus Berntsson
Ordförande regionfullmäktige Västra Götalandsregionen
0707 - 14 47 39
magnus.berntsson@vgregion.se

Louise Edgren
Regionutvecklare Västra Götalandsregionen
076 - 110 21 43
louise.edgren@vgregion.se

 

Om regionfullmäktige

Regionfullmäktige är Västra Götalandsregionens högsta beslutande församling med det yttersta ansvaret för ekonomin och verksamhetens inriktning. De 149 ledamöterna kommer från hela Västra Götaland och väljs i de allmänna valen vart fjärde år. 

Nuvarande regionfullmäktige fick sin politiska sammansättning vid valet hösten 2014. En Grönblå samverkan bestående av Moderaterna, Miljöpartiet, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna styr i majoritet. Partierna har tillsammans 76 av de 149 mandaten i fullmäktige. Oppositionen utgörs av Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Regionfullmäktige utser ledamöterna till Västra Götelandsregionens nämnder, styrelser och andra politiska organ.

Regionfullmäktige beslutar om övergripande mål och inriktning, om prioriteringar och fördelning av de ekonomiska resurserna. Regionfullmäktige fördelar budgeten på nämnderna och regionstyrelsen, som i sin tur beslutar hur pengarna ska användas inom de egna ansvarsområdena.

Regionfullmäktiges ledamöter

Mer om regionfullmäktige

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 55 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Om STRING: Areal: 75,000 kvadratkilometer Befolkning: 11,5 miljoner BNP per capita: 45,300 EUR BNP tillväxt: +3,0% 2015 Sysselsättning: 79 %
Twittra det här

Citat

Västra Götalandsregionen går med i STRING för att det innebär nya möjligheter att sätta Västra Götalands intressen i ett större sammanhang. Fördelen är att det ger förstärkta kontaktytor mot Norge, Skåne, Danmark och Tyskland och med fem nya medlemmar från Norge och Sverige kommer STRING att arbeta med hela infrastrukturkorridoren från Hamburg till Oslo
Magnus Berntsson ordförande regionfullmäktige Västra Götalandsregionen