VGR på plats bland klimathjältar under R20 Austrian World Summit

Magnus Berntsson (KD), ordförande i regionfullmäktige samt ordförande för organisationerna Assembly of European Regions (AER) och Regions of Climate Action (R20), har just varit i Wien på R20 Austrian Climate Summit. Klimat och vikten av att gå från strategi och diskussion till faktisk handling och finansiering av hållbara infrastrukturprojekt stod i fokus.

Bland dem som var på plats i Wien för att tillsammans skapa förutsättningar för att nå klimatmålen fanns flera framstående ledare. Bland andra R20:s grundare Arnold Schwarzenegger och FN:s generalsekreterare Antonio Guterres. Dessutom deltog förbundskanslern och presidenten för Österrike och statsministrar från Norge och Danmark. Alla var eniga om vikten av att bedriva ett aktivt miljöarbete och erkände R20 och dess arbetssätt som en viktig aktör i att förverkliga klimatmålen.

 – Det är fantastiskt att som representant för VGR få leda en organisation och som ligger i framkant i miljöarbetet världen över och få erkännande av bland annat generalsekreteraren för FN, säger Magnus Berntsson.

Magnus Berntsson inledde seminariet ”From action to transaction” som handlade om hur R20:s unika värdekedja parar ihop lokala och regionala hållbara infrastrukturprojekt med finansiärer. Projekt som ofta kan uppleva problem med att hitta finansiärer.

Magnus Berntsson inledde sitt tal med att betona vikten av en bred representation i skapandet av klimatinitiativ i syfte att öka legitimiteten och transparensen i klimatarbetet. Som exempel på detta lyfte han Västra Götalandsregionens ambitiösa klimatstrategi, Klimat2030, som togs fram genom flera workshops och intervjuer med aktörer från såväl offentlig, privat sektor och civilsamhället.

–Det är dags att gå från diskussion till handling och det är på den regionala och lokala nivån som vi ser resultatet av klimatarbetet, säger han.

 

Kontaktpersoner:
Magnus Berntsson, magnus.berntsson@vgregion.se, +46 (0)70 714 47 39
Josef Gustafsson, josef.gustafsson@vgregion.se, +46 (0)76 139 33 58

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 55 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera

Media

Media