VGR:s upphandling av nytt IT-stöd överklagad

I slutet av september valde Västra Götalandsregionen (VGR) leverantör av det kärnsystem som ska bli grunden i ett helt nytt IT-stöd för hälso- och sjukvården. Valet föll på Cerner Sverige AB och deras lösning Millennium.

– Att upphandlingen nu blivit överklagad hos förvaltningsrätten betyder inte att arbetet med framtidens vårdinformationsmiljö tar paus, säger Ragnar Lindblad, programägare för satsningen. Vi kommer att intensifiera arbetet med förberedelser i verksamheten så att vi är ännu bättre förberedda på det fortsatta arbetet.

– Vi känner oss trygga med att ha genomfört upphandlingen med stor noggrannhet, men är såklart ödmjuka inför förvaltningsrättens handläggning, fortsätter Ragnar Lindblad.

Eftersom upphandlingar ofta blir överklagade har VGR planerat för detta scenario. Framtidens vårdinformationsmiljö är i första hand ett verksamhetsprojekt som handlar om att förändra arbetssätt i vården för att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Därför finns mycket förberedande arbete som kan göras även innan man tecknat kontrakt med en leverantör. Det handlar till exempel om att skapa mer enhetliga arbetssätt i vården i hela VGR för att möjliggöra en gemensam vårdinformationsmiljö.

Målsättningen är fortfarande att ett nytt kärnsystem ska vara infört i hela VGR i början av 2023.

Kontaktperson:
Ragnar Lindblad
Programägare Framtidens vårdinformationsmiljö
070 - 484 46 09

 

FAKTA:

  • Enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) kan tilldelningsbeslut i offentliga upphandlingar alltid överklagas. VGR upphandlar ett nytt kärnsystem. Det ska ersätta en rad av vårdens nuvarande IT-system och bidra till att skapa en ny, modern och gemensam vårdinformationsmiljö som ska göra det enklare för alla aktörer inom hälso- och sjukvården att samverka.
  • Den 25 september fattade regionstyrelsen tilldelningsbeslutet som innebär att VGR väljer Cerner Sverige AB som leverantör av kärnsystemet Millennium.
  • Kontraktet har ett beräknat värde på 2,1 miljarder kronor.
  • VGR genomför upphandlingen i samverkan med samtliga 49 kommuner i Västra Götaland.

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 55 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se