Ytterligare satsningar på kompetensutveckling och arbetsmarknadsinsatser

Vid personalutskottets senaste sammanträde den 6 december så beslutades bland annat att avsätta drygt sju miljoner kronor till VGR Akademin och 39 miljoner kronor till arbetsmarknadsinsatser under 2018.

VGR Akademin får 7,2 miljoner

Personalutskottet avsätter 7,2 miljoner kronor ur det personalpolitiska anslaget för drift och utveckling av VGR Akademin 2018. VGR Akademins uppdrag är att skapa förutsättningar för en effektiv, samordnad och kvalitetssäkrad kompetensutveckling i Västra Götalandsregionen.

39 miljoner till arbetsmarknadsinsatser

Personalutskottet avsätter 29 miljoner kronor ur det personalpolitiska anslaget till arbetsmarknadsinsatser för personer med funktionsnedsättning, unga arbetslösa och insatser för nyanlända under 2018. Dessutom avsätts 10 miljoner kronor till feriepraktik samt genomförande och utveckling av insatser för tidig kompetensförsörjning.

Dessa satsningar hanteras genom PILA (Praktik, Introduktion, Lärande, Arbete) som är Västra Götalandsregionens program för arbetsmarknadsinsatser och insatser för tidig kompetensförsörjning.

Kontakt: 
Gunilla Levén (M), ordförande personalutskottet, 0703-05 32 02 
Marina Olsson, personaldirektör, 0706-30 58 57

Om personalutskottet

Personalutskottet är ett utskott till regionstyrelsen och svarar för långsiktiga regionövergripande arbetsgivarfrågor, det vill säga inriktning på regionens personalpolitik inklusive arbetsmiljö- och lönepolitik, arbetsmarknadsfrågor, omställningsfrågor samt framtida utvecklingsfrågor inom kompetensområdet.

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 55 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera

Dokument & länkar