Avtal om optofiber klart mellan Bredbandsbolaget och Sveriges största nätägare

Avtal om optofiber klart mellan Bredbandsbolaget och Sveriges största nätägare Efter några år med oförändrad försäljningsvolym har Vattenfalls naturgasleveranser ökat markant. Under 1996 steg försäljningen med 7 procent och intresset för naturgas fortsätter att växa. Pressmeddelande från Bredbandsbolaget, Svenska Kraftnät, Birka Nät, Sydkraft och Vattenfall. Bredbandsbolaget har nu tecknat avtal med Svenska Kraftnät, Birka Nät, Sydkraft och Vattenfall om att hyra fiberkapacitet i den så kallade nya Optotriangeln. Avtalet innebär att Bredbandsbolaget hyr kapacitet i nya Optotriangeln, som kommer att byggas mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Hyresavtalet omfattar så kallad svart fiber, dvs. fiber utan mellan- och ändutrustningar som respektive teleoperatör står för. Avtalet ger Bredbands-bolaget möjlighet att erbjuda sina kunder bredbandskommunikation i stora delar av södra Sverige. Optotriangeln är ett steg i utbyggnaden av ett landsomfattande kommunikationsnät. Nya Optotriangeln är ett samarbete mellan Sveriges största elnätsägare - Svenska Kraftnät, som sköter stamnätet, samt regionnätsägarna Vattenfall, Sydkraft och Birka Nät. Samarbetet omfattar i första steget en utbyggnad på ytterligare cirka 1 700 km fiberkabel, som kommer att förläggas på nätföretagens kraftledningar i den södra delen av landet. De fyra företagen kommer att stå för var sin del i den nya utbyggnaden av optofibernätet, som ska vara klart senast i december år 2000. Detta är en viktig del i nätföretagens satsning på "riksvägar" för bredband. Med den nya Optotriangeln når man totalt ett åttiotal kommuner. För vidare information kontakta: Bredbandsbolagets pressjour, tel 08-406 95 62 Christer Olsson, Svenska Kraftnät, tel 08-739 78 08, 070-648 1285 Jan Sundell, Vattenfall, tel 08-739 64 31, 070-539 6431 Bengt Gruvberger, Birka Energi, tel 054-55 83 04, 070-735 2354 Klas Göran Björk, Sydkraft, tel 040-25 56 41, mobil 070-637 0536 Lämnat av Sydkrafts Pressavdelning. Vattenfall är en av Nordens största energikoncerner med en omsättning på cirka 30 miljarder kronor. De största elkunderna är industrier och energiföretag. Drygt en och en halv miljon kunder i Norden och norra Europa köper sina energilösningar från Vattenfall. Vattenfall säljer el, energi, värme och naturgas samt service och konsulttjänster inom energisektorn. Vattenfall producerar cirka 20 procent av den el som används i Norden. Produktionen sker främst genom vattenkraft och kärnkraft. Bredbandsbolaget bildades 1998 och är idag marknadsledande bredbandsoperatör. Bredbandsbolaget erbjuder, genom ny intrastruktur baserat på LAN Ethernet, en plattform för att förmedla dagens och morgonsdagens kommunikationsbehov, exempelvis bredbandsinternet, datakommunikation, telefoni, TV, video samt styr- och reglerteknik. Bredbandsbolaget ägs av ett flertal företag däribland Framtidsfabriken, Intel, the Carlyle Group, Investor, Novestra samt Hans Rausing närstående bolag. Elnätföretagen - Regionätföretagen i samarbetet, Vattenfall, Birka Energi och Sydkraft, äger och driver tillsammans över 95 procent av Sveriges regionala elnät. De har därigenom möjlighet att nå nära nog samtliga Sveriges kommuner, och har dessutom erfarenhet av att installera optofiber på kraftledningar. Svenska Kraftnät står för elöverföringen på stamnätet samt är systemansvarig inom elförsörjningen. Företaget har ett mycket stort fibernät - totalt finns idag cirka 3 000 km fiberkablar förlagda på kraftledningar i Sverige. På regeringens uppdrag har Svenska Kraftnät nyligen utrett möjligheterna att bygga ett stamnät för bredbandskommunikation vilket når Sveriges samtliga kommuner. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2000/03/17/20040813BIT20950/wkr0001.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: www.corporate.vattenfall.se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar