Avtalet om försäljning av norska bolag klart

Avtalet om försäljning av norska bolag klart Vattenfall AB har träffat slutligt avtal försäljning av sitt helägda dotterbolag Oslo Energi och samt övriga hel- och delägda bolag till den norska kraftkoncernen Hafslund ASA i enlighet med den överenskommelse som presenterades 13 juli. Betalningen sker genom övertagande av lån, kontant betalning samt med aktier i Hafslund, motsvarande cirka 5,8 procent av aktiekapitalet i den utvidgade Hafslund-koncernen. Affären är ett led i strukturomvandlingen av den norska kraftmarknaden och medför betydande synergier på både intäkts- och kostnadssidan. Samtidigt innebär det en fokusering av Vattenfalls resurser till Sverige, Finland, Tyskland och Polen, i linje med koncernens strategi. Vattenfall behåller även efter försäljningen av Oslo Energi en självständig närvaro på den norska marknaden. Förutom delägandet i Hafslund har Vattenfall genom avtal med norska industriföretag en total orderportfölj på cirka 56 TWh och säljer även andra tjänster. Förutsättningen för affären är att Hafslunds generalförsamling ger sitt godkännande, vilket beräknas ske i slutet av året. Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon 08-739 50 10. För vidare information kontakta: Mats Fagerlund, vice vd, juridik och förvärv, Vattenfall, telefon 0430-29306, 0705-39 76 42. Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Idag genererar Vattenfall kraft och levererar energilösningar till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. Huvudprodukterna är el och värme. De största elkunderna är industrier och energiföretag. Vattenfallkoncernens totala omsättning år 2001 beräknas ligga på drygt 60 miljarder kronor. Mer om Vattenfall: www.vattenfall.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/11/20040811BIT22020/wkr0001.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: www.corporate.vattenfall.se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar