Barsebäck stoppas i maj 2005

Barsebäck Kraft AB, ingående i Vattenfallkoncernen väntar nu på ett formellt besked angående den andra Barsebäcksreaktorn efter att regeringen i ett pressmeddelande idag har klargjort sitt beslut att elproduktionen där ska upphöra senast den 31 maj nästa år.

Regeringens beslut tydliggör tillståndshavarens ansvar enligt Miljöbalken. Elproduktionens upphörande är i sig inte grund för miljöprövning. De ekonomiska villkoren kommer att regleras i enlighet med det ramavtal som ingicks mellan staten, Sydkraft AB och Vattenfall AB vid den förtida stängningen av Barsebäck 1. Personalen i Barsebäck ingår i Vattenfallkoncernen. De anställda som berörs av nedläggningen kommer att behövas för andra arbeten inom Vattenfall. En treårig anställningsgaranti gäller för alla anställda i Barsebäck från och med den tidpunkt då reaktorn Barsebäck 2 tas ur drift. För vidare information kontakta: Alf Lindfors, chef Elproduktion Norden, telefon 08-739 55 70. Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon 08-739 50 10.

Om oss

Vattenfall, ett ledande europeiskt energiföretag, genererar kraft och levererar energilösningar till miljoner kunder i Norden och norra Europa. Huvudprodukter är el och värme. De största elkunderna är industrier och energiföretag.

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar