Gotland i fokus för framtidens elnät

Vattenfall och ABB undertecknar idag ett samarbetsavtal för ett nytt gemensamt initiativ för att leda utvecklingen av framtidens energisystem. Genom en storskalig forsknings- och utvecklingsanläggning på Gotland avser bolagen utveckla tekniken inom Smart Grids, intelligenta elnät.  

Med ett modernt elnät kan elsystemet utnyttjas effektivare. Det handlar om alltifrån att småskalig kraftproduktion enkelt matas in på elnätet till att elanvändningen med hjälp av ”tänkande” teknisk utrustning helt automatiskt styrs till perioder då elpriset är lågt. Den planerade demonstrationsanläggningen på Gotland är ett viktigt steg för att driva utvecklingen framåt.

– Vi vet att en modernisering av elnätet innebär stora fördelar för hela samhället. Energin kan utnyttjas effektivare, klimatutsläppen reduceras, effekttoppar kan hanteras lättare, försörjningstryggheten kan ökas och möjligheterna att erbjuda konsumenterna en tryggare elförsörjning är enorma. Detta innebär dessutom en mycket större möjlighet för elkunderna att göra individuella val som både är miljöriktiga och som dessutom påverkar den egna kostnaden för el, säger Torbjörn Wahlborg, Nordenchef på Vattenfall Norden.

Elnätet på Gotland tillhör redan idag ett av världens modernaste och drivs av Vattenfalls dotterbolag GEAB.

– Gotland har utmärkta förutsättningar för att bli ett pilotprojekt för Smart Grids. Det är tillräckligt stort för att innebära en seriös satsning, men är samtidigt ett avgränsat område. I framtiden kan Gotland bli ett föredöme som drar omvärldens blickar till sig, säger Sten Jakobsson, Nordenchef för ABB.

Satsningen på Gotland är ABB:s och Vattenfalls svar på EU:s omfattande satsning på utveckling av Europas energisystem. Ett avgörande steg för detta togs i början på juni då EU enades kring omfattande ekonomiska satsningar, som en del av den så kallade SET-planen, (Strategic Energy Technology Plan).  Planen ska stimulera utveckling av koldioxidavskiljning, vindkraftproduktion, sol-elproduktion, smarta hem och smarta elnät.

 

För ytterligare information:

Torbjörn Wahlborg, Chef Vattenfall Norden, tel.+46 72 231 0514  

Suzanne Lagerholm, informationsdirektör ABB Sverige +46 21 13 70 20

 

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com.

 

 

Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Vattenfalls huvudprodukter är el och värme. Idag producerar Vattenfall el och värme och levererar energi till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. De största kunderna är industrier, energiföretag, kommuner, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. För vidare information, se www.vattenfall.se. Under OM VATTENFALL/MEDIA OCH NYHETER finns medieservice, bland annat bildarkiv och pressmeddelanden. 

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: www.corporate.vattenfall.se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar