Internationell tillväxt förutsättning för framgång

Internationell tillväxt förutsättning för framgång - För att Vattenfall ska överleva i en förändrad marknadssituation är det nödvändigt att expandera internationellt, sade Vattenfalls koncernchef Lars G Josefsson vid det årliga Vattenfallsymposiet i Stockholm på tisdagen. Sveriges internationalisering var temat för årets Vattenfallsymposium, det artonde i ordningen. Gästande talare var EU-kommisionären Margot Wallström, professor Bodil Jönsson samt styrelseordföranden i CGNU PG Gyllenhammar. Samtliga anknöt till temat utifrån sina erfarenheter och perspektiv. Lars Josefsson avvisade i sitt anförande bestämt de svepande beskyllningar om manipulation av marknaden från de större elproducenternas sida som förekommit den senaste tiden. Vattenfall står för cirka 20 procent av den integrerade nordiska elmarknaden och företaget har i år producerat mer el än under samma tid förra året, påpekade han. - Den effektskatt som fortfarande finns är ett starkt negativt inslag som snedvrider konkurrensen på marknaden. Långsiktigt påverkar den utbudssituationen negativt, framhöll han. Lars Josefsson kommenterade elmarknadens avreglering och internationalisering. - Paradoxalt nog blir regelverket oändligt mycket viktigare när marknaderna avregleras, konstaterade han och tillade: Företagens ansvar att leva inom regelverket ökar. De internationella företagen får ett internationellt socialt ansvar. Han belyste särskilt fyra aktuella frågor: nätunderhållet, elpriset, Tysklandsaffärerna och brunkolsutvinningen i östra Tyskland. Beträffande brunkolsutvinningen underströk han att Vattenfall står för ett starkt socialt ansvarstagande och för ett stort miljöansvar. - I den tyska delstaten Brandenburg är Vattenfall en utländsk investerare och en av de största arbetsgivarna och måste visa hänsyn och respekt gentemot vårt värdland, för alla medborgare i Brandenburg och för deras demokratiskt förankrade beslutsorgan, myndigheter och domstolar. Lars G Josefsson underströk också att Vattenfall är och alltid kommer att förbli en viktig del i den svenska energiförsörjningen. Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10. För vidare information kontakta: Karl-Erik Olsson, presschef, Vattenfall, telefon 08-739 75 83, 0705-38 81 38. Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Idag genererar Vattenfall kraft och levererar energilösningar till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. Huvudprodukterna är el och värme. De största elkunderna är industrier och energiföretag. Vattenfallkoncernens totala omsättning år 2001 beräknas ligga på drygt 60 miljarder kronor. Mer om Vattenfall: www.vattenfall.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/09/20040811BIT22010/wkr0001.pdf

Om oss

Vattenfall, ett ledande europeiskt energiföretag, genererar kraft och levererar energilösningar till miljoner kunder i Norden och norra Europa. Huvudprodukter är el och värme. De största elkunderna är industrier och energiföretag.

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar