Internationellt möte i Kiruna diskuterar ekonomisk utveckling

Internationellt möte i Kiruna diskuterar ekonomisk utveckling Den internationella organisationen D-21 kommer att hålla en konferens i Kiruna 5-8 april 2000. Temat är "Ekonomisk utveckling på en avreglerad energimarknad". Fokus riktas speciellt på IT- och telekomindustrin. D-21 är en samarbetsorganisation mellan elbolag aktiva inom näringslivsutveckling. Organisationen, som bildades 1995, har som mål att hjälpa medlemmarna att skapa ett bättre och mer effektivt program för näringslivsutveckling genom att ta del av varandras erfarenheter samt skapa nätverk och allianser. Detta är första gången sedan 1996 som organisationen förlägger sin årliga konferens utanför Nordamerika. D-21 har idag 36 medlemmar i Nordamerika, Japan, Europa, Nya Zeeland, Taiwan och Sydafrika. Sverige företräds av Vattenfall, som driver programmet Switch on to Sweden för näringslivsutveckling i samarbete med kommuner och företag i hela landet. Konferensen kommer att handla om hur man lyckas med ekonomisk utveckling och näringslivsutveckling. Fokus riktas på IT- och telekombranschernas betydelse och de krav dessa ställer på regioner och länder. Syftet är att stimulera internationella näringslivskontakter på detta område samt att visa teknikutveckling i Sverige och speciellt Norrbotten samt regionens satsningar på IT. De flesta av de cirka 50 konferensdeltagarna är beslutsfattare med ett stort internationellt nätverk inom näringslivsfrågor. Värd för arrangemanget är Vattenfall, som arbetat för att få konferensen till Sverige och Norrbotten. För vidare information: Eva Sterte, Vattenfall, mobil 070-582 90 55 Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, 08-739 50 10 Vattenfall är en av Nordens största energikoncerner med en omsättning på cirka 30 miljarder kronor. De största elkunderna är industrier och energiföretag. Drygt en och en halv miljon kunder i Norden och norra Europa köper sina energilösningar från Vattenfall. Vattenfall säljer el, energi, värme och naturgas samt service och konsulttjänster inom energisektorn. Vattenfall producerar cirka 20 procent av den el som används i Norden. Produktionen sker främst genom vattenkraft och kärnkraft. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2000/03/29/20040813BIT20970/wkr0001.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: www.corporate.vattenfall.se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar