Köpavtal slutna för 96 procent av aktierna i Keski-Suomen Valo

Köpavtal slutna för 96 procent av aktierna i Keski-Suomen Valo Efter några år med oförändrad försäljningsvolym har Vattenfalls naturgasleveranser ökat markant. Under 1996 steg försäljningen med 7 procent och intresset för naturgas fortsätter att växa. Vattenfall Oy och 19 av ägarkommunerna i Keski-Suomen Valo Oy har slutit avtal om försäljning av kommunernas aktier till Vattenfall. Avtalen täcker 96,83 procent av aktierna i Keski-Suomen Valo. Avtalet med bolagets största ägare Jyväskylä landskommun undertecknades tisdagen den 4.1.2000. Tre kommuner har ännu inte på fullmäktigenivå fattat beslut om försäljning. Bolaget har även några privata aktieägare. Vattenfalls bud på Keski-Suomen Valos hela aktiestock uppgår till 1 060 miljoner FIM. För massmedia lämnas ytterligare upplysningar av Vattenfalls Pressavdelning, tel: 08-739 50 10. Vattenfall är en av Nordens största energikoncerner med en omsättning på cirka 30 miljarder kronor. De största elkunderna är industrier och energiföretag. Drygt en och en halv miljon kunder i Norden och norra Europa köper sina energilösningar från Vattenfall. Vattenfall säljer el, energi, värme och naturgas samt service och konsulttjänster inom energisektorn. Vattenfall producerar cirka 20 procent av den el som används i Norden. Produktionen sker främst genom vattenkraft och kärnkraft. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2000/01/04/20040813BIT20580/wkr0001.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: www.corporate.vattenfall.se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar