Ledning för fjärrvärme skjuts på framtiden

Ledning för fjärrvärme skjuts på framtiden Efter några år med oförändrad försäljningsvolym har Vattenfalls naturgasleveranser ökat markant. Under 1996 steg försäljningen med 7 procent och intresset för naturgas fortsätter att växa. Den planerade fjärrvärmeledningen mellan Vargön och Malöga kommer inte att byggas. Det innebär att planerna på att knyta samman fjärrvärmenäten i Trollhättan och Vänersborg skjuts på framtiden. Vattenfall och Trollhättan Energi (TEAB) har gemensamt beslutat att inte bygga den planerade fjärrvärmeledningen. Projektet visar sig bli avsevärt dyrare än vad förstudien tydde på. - Mer ingående analyser har visat att projektet inte har en acceptabel lönsamhet. Målsättningen att alla inblandade parter (spillvärmeleverantören, kunderna, Vattenfall och TEAB) skall kunna få en ekonomisk vinning, kan inte uppnås. Att i det läget bygga ledningen på spekulation om stigande energipriser m.m. har vi bedömt alltför riskfyllt, säger Einar Bjarne, chef för Vattenfalls fjärrvärmeverksamhet i Västsverige. - Det är mycket tråkigt att vi nu inte kan genomföra projektet efter det intensiva arbete som pågått i drygt ett år. Projektet har drivits i en positiv anda mellan så väl TEAB och Vattenfall som inblandade kunder, leverantörer, kommuner och markägare. Vi känner ett stort ansvar mot våra värmekunder inom både Trollhättan och Vänersborg. Den drivande faktorn för detta projekt har varit att i skapa förutsättningar för långsiktigt stabila och konkurrenskraftiga värmepriser som samtidigt bidrar till en bättre miljö, säger Mats Johansson, VD, Trollhättan Energi AB. Den pågående projekteringen av fjärvärmeledningen kommer dock att slutföras. Den kan utgöra underlag för en eventuell framtida utbyggnad. Både TEAB och Vattenfall tror fortfarande att en sammanbindningsledning för fjärrvärme ingår i ett framtida gemensamt fjärrvärmesystem inom tvåstadsområdet. För vidare information kontakta: Mats Johansson, VD, Trollhättan Energi AB, 0520 - 497 586 Einar Bjarne, chef, Fjärrvärme Västsverige, Vattenfall AB, 0520 - 88 452. Bert-Ove Johansson, VD Skanska BOT AB, tel: 08 - 753 80 00 Gunnar Vallin, VD Nordic Power Invest, tel. 08 - 545 16 101, 070 - 539 70 25. Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, tel: 08-739 50 10. Vattenfall är en av Nordens största energikoncerner med en omsättning på cirka 30 miljarder kronor. De största elkunderna är industrier och energiföretag. Drygt en och en halv miljon kunder i Norden och norra Europa köper sina energilösningar från Vattenfall. Vattenfall säljer el, energi, värme och naturgas samt service och konsulttjänster inom energisektorn. Vattenfall producerar cirka 20 procent av den el som används i Norden. Produktionen sker främst genom vattenkraft och kärnkraft. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2000/03/10/20040813BIT20930/wkr0001.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: www.corporate.vattenfall.se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar