Milstolpe i Barsebäcks historia. Bränsleelementen borta från Barsebäck 1

Milstolpe i Barsebäcks historia. Bränsleelementen borta från Barsebäck 1 Fredagen den 7 december lämnade bränsletransportfartyget M/S Sigyn hamnen vid Barsebäck med de sista bränsleelementen från Barsebäck 1. Det är en viktig händelse i Barsebäck 1:s korta historia. 24 år gammal stängdes reaktorn kl 23.59 tisdagen den 30 november 1999. Nu, två år senare, är alla bränsleelement borta. Det använda bränslet skickas med M/S Sigyn till mellanlagret för använt bränsle, CLAB, vid kärnkraftverket i Oskarshamn. Genom att Barsebäck 1 nu är ren från bränsle går anläggningen in i ett nytt skede - servicedrift, som kan liknas vid en "törnrosasömn". Om inga nya politiska beslut fattas så kommer anläggningen att väckas upp först inför rivningen, som enligt planerna sker efter år 2020. Före rivning måste båda reaktorerna vara stängda och ett avfallslager för rivningsmassor vara klart i Forsmark. Fram till dess kan det bli aktuellt att återanvända vissa delar, till exempel turbin och generator, som reservdelar för Barsebäck 2. Den stängda reaktorn gör också nytta genom att vissa säkerhetssystem på tvåan dubbleras idag med hjälp av ettans system. Internationellt har man också visat stort intresse för att kunna använda Barsebäck 1 till forskning. Sådan forskning kan tänkas omfatta reaktorinneslutningars tålighet och hur betong åldras i kärnkraftverk. Barsebäck 1, dotterbolag till Ringhals AB, som ingår i Vattenfallkoncernen, sysselsätter idag åtta personer utöver den skiftpersonal som övervakar systemen på båda reaktorerna. Totalt har Barsebäck idag 364 anställda. Före den politiska avvecklingen av Barsebäck 1 sysselsatte Barsebäck som mest 440 medarbetare. Det årliga underhållet av Barsebäck 1 sysselsatte dessutom flera hundra inhyrda entreprenörer. Bilder på den sista bränsletransporten finns på internet: www.barsebackkraft.se; sök på rubriken pressbilder. Lämnat av Barsebäck Kraft, stab Information För vidare information kontakta: Lars-Gunnar Fritz, 046-724000, 0705-647018 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/07/20040811BIT22190/wkr0001.pdf

Om oss

Vattenfall, ett ledande europeiskt energiföretag, genererar kraft och levererar energilösningar till miljoner kunder i Norden och norra Europa. Huvudprodukter är el och värme. De största elkunderna är industrier och energiföretag.

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar