Mirant säljer sin andel i Bewag till Vattenfall för 1,63 miljarder dollar

Mirant säljer sin andel i Bewag till Vattenfall för 1,63 miljarder dollar BERLIN - Vattenfall AB (publ) och Mirant (NYSE: MIR) har tecknat ett avtal enligt vilket Vattenfall ska köpa Mirants ägarandel på 44,8 procent i den Berlinbaserade tyska elföretagsgruppen Bewag för USD 1,63 miljarder. - Vi är stolta över att ha varit en strategisk investerare i Bewag och över att ha stött dess ansträngningar att bli ett av de effektivaste, lönsammaste elföretaget i Tyskland, sade Marce Fuller, vd, Mirant. Mirant är även i fortsättningen starkt inriktat på att utveckla affärsintressen i Tyskland och på andra europeiska marknader. Vi kommer att fortsätta att vidta åtgärder för att bygga en integrerad energiverksamhet i Europa mycket lik vår synnerligen framgångsrika amerikanska modell, som förenar ägande av kraftproduktion och naturgastillgångar med försäljning av energi och kompetens inom riskhantering. - Jag är oerhört nöjd med att vi har nått denna överenskommelse med Mirant. Bewag kan nu fullständigt integreras i Vattenfallkoncernens verksamhet, sade Lars G Josefsson, vd, Vattenfall. Detta är ett avgörande steg framåt i skapandet av den nya kraften på den tyska marknaden, som i hög grad kommer att gagna kunderna i Tyskland. Det har hela tiden varit vår önskan att inkludera Bewag i detta samarbete och därigenom göra Berlin till en av koncernens centralpunkter. Denna överenskommelse är också en milstolpe i förverkligandet av Vattenfalls vision att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Bewag, beläget i Tysklands huvudstad Berlin, äger 29 kraft- och värmeverk, som producerar 2 995 MW el och 5 740 MW värme som säljs för uppvärmning. El distribueras till Bewags cirka 2,2 miljoner elkunder via 38 770 km kabel, varav större delen är underjordisk. Bewags omsättning räkenskapsåret 2000/2001 var EUR 1 986 miljoner (cirka USD 1 7630 miljoner). Mirant köpte 1997 en första andel på 26 procent i Bewag. Företaget ökade 2001 sin ägarandel till 44,8 procent. När avtalet trätt i kraft kommer Vattenfallkoncernen att äga 89,6 procent av aktierna i Bewag, motsvarande 92 procent av rösterna. De övriga 10,4 procent av aktierna handlas på aktiemarknaden. Förutom Bewag består Vattenfallkoncernen i Tyskland idag av HEW, Veag och Laubag. Vattenfall äger idag 73,8 procent av HEW och kommer, om Hamburgs stad beslutar att utnyttja denna option, att köpa 25,1 procent av HEW:s aktier som ägs av Hamburgs stad, och därigenom bli HEW:s enda huvudägare. Med införlivandet av Bewag kommer de tyska företagen att ha en omsättning proforma på cirka EUR 5,5 miljarder. Deras samlade årliga elproduktion kommer att uppgå till 77 TWh och värmeproduktionen till 17 TWh. Den nya företagsgruppen kommer att vara Tysklands tredje största energiproducent, och ha över 24 000 anställda. Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10. För vidare information kontakta: James Peters, Mirant +1 678 776 3056 (International) Martin May, Vattenfall Germany, +4940-374722-14 Karl-Erik Olsson, Vattenfall, +46-70-538 81 38 Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Idag producerar Vattenfall el och levererar energi till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. De största elkunderna är industrier och energiföretag. vattenfalls huvudprodukter är el och värme. Koncernens övriga omsättning 2001, förutom verksamheten i Tyskland, beräknas till över SEK 40 miljarder. För vidare information, se www.vattenfall.com Mirant är ett av de tio främsta företagen i Europa inom försäljning och riskhantering och har som mål att äga eller kontrollera 10 000 MW i regionen år 2005. Bolaget är verksamt inom ett brett spektrum av aktiviteter i Italien, Skandinavien och Storbritannien. Mirant är ett ledande, globalt konkurrenskraftigt energiföretag. Företaget levererar värde genom att integrera en omfattande portfölj av el- och naturgastillgångar med expertis inom marknadsföring och riskhantering. Mirant har tillgångar i Nordamerika, Karibien, Europa och Asien och driver en av världens största organisationer för handel med energitillgångar från sitt centrum i Atlanta. Mirant ser möjligheten att förändra världen med sin energi. Gå in och se hur på www.mirant.com . ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/03/20040811BIT22170/wkr0001.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: www.corporate.vattenfall.se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar